Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolan Rapphönan

Målarhänder

Välkommen till förskolan Rapphönan!

Rapphönan består av fyra avdelningar, Lyan, Redet, Grytet och Stubben.

På förskolan Rapphönan arbetar medforskande och närvarande pedagoger som tror på det kompetenta barnet och tar tillvara på barnens tankar och erfarenheter i projektet och i verksamheten. Vi tror på att barn har erfarenheter och kunskap med sig när de kommer till oss på förskolan och vi anser att barn är kompetenta. Barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. De lär i samspel med varandra, med oss pedagoger genom att iaktta, härma och upprepa och i samspel med den pedagogiska miljön. Alla barn vill och kan lära, ett lärande som sker i en ständig pågående process.

Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan, Lpfö18, Barnkonventionen och Nationella Digitaliseringsstrategin, anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Vi arbetar i projekt och läroplanens olika område integreras och barnens behov, nyfikenhet, erfarenheter och intresse tillvaratas, stimuleras och utvecklas. På Rapphönan arbetar vi utifrån vår Verksamhetsplan och Plan mot kränkande behandling som innebär att vi tar tillvara på varandras olikheter och se dem som en tillgång. Varje barn är unikt.

Med pedagogisk dokumentation får vi tillsammans med barnen syn på de lärprocesser barnen är inne i. Den pedagogiska dokumentationen är ett redskap för oss att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten och då vår ambition är att bli en förskola med ännu högre kvalitet.

Förskolan Rapphönan

Kontaktuppgifter

Förskolan Rapphönan
Kungsvägen 18, 28634 Örkelljunga

Avdelningar

Redet, tel 073-435 55 49
Lyan, tel 073-435 50 81
Grytet, tel 073-435 51 65
Stubben, tel 073- 435 50 93

Rektor
Johanna Johansson
Tel: 0435-551 02