Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vanliga frågor och svar

Varför är lampan släckt ibland och lyser ibland?
Lamporna håller på att bli gamla.

Hur ofta byter ni gatulampor?
Vi byter lampor vart fjärde år och det gör vi för att livslängden på en lampa är fyra år.

När kommer ni och lagar vår gatubelysning som är trasig?
Örkelljunga Kommun har påbörjat arbetet med att byta ut till nya LED-armaturer till gatubelysningen. Detta utförs succesivt, när en armatur går sönder. Den nya LED belysningen innebär att elförbrukningskostnaderna blir mindre och livslängden ökar på belysningen. Fel på enstaka lampor kan uppstå. Av kostnadsskäl samlas ett flertal lampbyten, innan de skickas till entreprenör för åtgärd. Fel på armaturer eller el-anläggningar kan uppstå. Felanmälan gör, kommunen, till vår entreprenör som åtgärdar felen.

Vad händer när du felanmäler?

• När en trasig belysning anmäls av dig så kontrollerar vi först om felet redan har rapporterats av någon annan och om felet gäller kommunens belysning eller om ärendet ska skickas till någon annan, exempelvis Trafikverket.

• Tillhör belysningen kommunen skickas ärendet till vår entreprenör som sköter driften av belysningen.

• Medborgarnas säkerhet prioriteras alltid, därför lagas gatlampor före exempelvis julbelysningar.

• Om felet innebär direkt fara för människor lagas det akut. Men lampor som slocknat på grund av fel på kablar eller belysningsstyrningar kräver ibland omfattande felsökning innan de kan åtgärdas.

• Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart. Byten samordnas och görs normalt inom fyra månader, med reservation för om det beror på kabelfel (se punkten ovan).

• Vi arbetar med belysning ur flera perspektiv; trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, underhåll, ekonomi och klimat. Under 2022-2024 monterar vi nya LED-armaturer på samtliga belysningssträckor där kommunen är väghållare. På dessa sträckor där kommunen är ansvarig och det fortfarande sitter en gammal armatur, kan en inkommen felanmälan om trasig belysning innebära att vi åtgärdar lampan först i samband med armaturbytet.                    

Ansvarsfrågor

• Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats.

• En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna.

• Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar.

• Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning.

Hur gör jag en felanmälan?
Du gör enklast en felanmälan här. Felanmälan på hemsidan är öppen under hela dygnet, alla dagar i veckan.