Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Riktlinjer Gatubelysning

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade våren 2023 att anta Riktlinjer för gatubelysning i Örkelljunga kommun, vilka grundar sig på det kommunala ansvaret, huvudmannaskap, miljö och ekonomi.

Örkelljunga kommun har i dagsläget mycket gatubelysning längs med vägar där kommunen inte är huvudman. Dessa anläggningar kommer att bli föremål för vidare utredning och beslut om kommunen ska fortsätta att ansvara för dem eller om de ska överlåtas till väghållaren. Örkelljunga kommun kommer att informera väghållaren, vägförening eller Trafikverket, tidigt i processen. I de fall väghållaren inte väljer att ta över anläggningen så kommer kommunen att släcka och plocka bort aktuell belysningssträcka.

Här hittar du riktlinjerna för gatubelysning https://orkelljunga.se/download/18.7614408a188cc85a4255161b/1687155345622/Riktlinjer%20%C3%96rkelljunga%20kommun.pdf Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med gatubelysning https://orkelljunga.se/16/trafik-och-infrastruktur/gatubelysning.html Länk till annan webbplats.

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg i Örkelljunga kommun och för trafiksäkerheten. Den offentliga belysningen i kommunen omfattar ca 4200 lampor. Av dessa är cirka 1200 lampor utmed vägar där kommunen inte har ansvar för trafiksäkerheten.

Dessa lyser upp gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Du hjälper oss genom att anmäla trasiga gatlyktor.

Ansvaret för belysningen

Kommunen ansvarar för belysningen på gator, vägar, cykelvägar, parker och torg. Det kan finnas undantag eftersom gemensamhetsanläggningar även har eget ansvar för belysningen i vissa områden. Det är sedan kommunens entreprenör som sköter drift och underhåll av gatubelysningen.

Trafikverket ansvarar för belysningen på in- och utfartslederna från Eket, Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult.

Felanmälan till TrafikverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Skånetrafiken ansvarar för belysningen på busshållplatserna.

Felanmälan till SkånetrafikenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om gatubelysning samt information om hur du gör felanmälan till kommunen. https://orkelljunga.se/16/trafik-och-infrastruktur/gatubelysning/vanliga-fragor-och-svar.html Länk till annan webbplats.

Här hittar du Riktlinjer för gatubelysning https://orkelljunga.se/download/18.7614408a188cc85a4255161b/1687155345622/Riktlinjer%20%C3%96rkelljunga%20kommun.pdf Länk till annan webbplats.