Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

En lyckad fixardag i Biparadiset

Naturvårdsgruppen, Örkelljungabygdens Natur och Gata/Park har tillsammans med trädgårdsmästare Peter Korn och entomologen Mikael Sörensson skapat ännu bättre trivsel i Biparadiset.

Det är fantastisk att Örkelljunga kommun är en bland få andra kommuner i Sverige som kan vara stolta över att ha ett Biparadis bara några stenkast från centrumområdet -en plats som många i kommunen uppskattar!

Utsikt över äng

Arbete i paradiset

Även ett paradis behöver skötas om: Blommande ängsytor behöver slås eller brännas årligen, slyn behöver tas bort regelbundet och det sköter sig inte själv. Det fanns ett stort behov att ta tag i det och därför har Gata/Park tillsammans med Naturvårdsgruppen gjort ett gemensamt initiativ för att ordna ihop en fixardag på Biparadiset. I torsdags, den 7 september, var det fixardag i paradiset! Dagen till ära av Sveriges mest meriterade och uppmärksammade trädgårdsmästare Peter Korn, samt entomologen Mikael Sörensson invjudna för att leda och styra arbetet. Träffens mål var att göra de allra viktigaste skötselinsatserna för att återskapa ängsytorna som lockar till sig pollinerande insekter och bin samt att göra biparadiset ännu mer folkbildande och stimulerande till att lära sig mer om det vilda insektslivet.

Örkelljunga kommuns bilar uppställda vid äng där det anlags en kulle.

Damm och kullar för bin och insekter

I början av dagen gick alla gått igenom en mängd insatser som Peter Korn planerade och arbetet fördelades inom gruppen. Det genomfördes gallring av träd och buskar i skogskanter, anläggning av fler sandblottor, samt trimning och vertikalskärning av gräsmattorna för att få bort mossan och gynna ängsfröerna. Förutom det grävdes en dräneringsdamm och där sedan materialet användes till att bygga kullar som skapade landskap med olika karaktär. Ingenting kördes bort, allt överblivet material återanvändes, staplades i högar av stockar och ris för att skapa fler miljöer som bin och insekter trivs i.

Personal fikar i naturen

Ökad kunskap hos både personal och invånare

Det blev en väldigt lyckad dag med fantastiskt resultat, där fikapauser kompinerades med intressanta diskussioner om ängsväxter, pollinerande insekter och bin och dess betydelse för populationerna. Detta var en utmärkt möjlighet för gata/park att träffa andra naturälskare och lokalinvånare som bryr sig om att bevara vårt biparadis. Målet är att biparadiset ska vara ett upplevelse- och utflyktsmål där man kan vila och fika. Det blev tydligt att det finns behov av att anlägga en grillplats, vilket kommer att göras inom närmsta tiden. Biparadiset lockat till sig många som kommer hit och är nyfikna på området och idéerna har spridit sig vidare till fler platser.

Arbete i naturen. Två personer bearbetar en gräsyta.

-Detta skulle inte skett utan hjälp av flera entusiaster från Naturvårdsgruppen, Örkelljunga bygdens Natur, personalen på Gata/Park och Peter Korn och Mikael Sörensson såklart! Vi behöver och kommer fortsätta vår satsning på att bevara och främja biologisk mångfald. Jag vill rikta ett jättestort tack till alla som bidragit till den fantastiska dagen med mängder av nyttiga resultat, säger Egle Gudauskiene, enhetschef på Gata/Park.

Besök Biparadiset!

Biparadiset ligger nära tätorten Örkelljunga och gränsar till de öppna betesmarkerna som hör till bondgården i Ekholm. Området är en före detta sandtäkt som återställdes runt millennieskiftet.

Anvisningar för att hitta till Biparadiset:

Kör Kungsvägen (i Örkelljunga) västerut förbi idrottsplatsen.
Sväng vänster efter träningsplanerna.
Sväng höger in på Ekholmsvägen och omedelbart vänster ner på Ugglestigen.
Parkera vid vattenverket.
Gå över Pinnån på gångbron och du är framme.

Örkelljungabygdens Natur berättar mer på sin webbplats. Länk till annan webbplats.