Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Socialförvaltningen

Utsikt över sjö med en rhododendron i förgrunden

Åsljungasjön

Socialförvaltningen är socialnämndens förvaltning och leds av socialchef Gabriela Arvidsson.
Förvaltningen består av tre enheter med en gemensam ledningsgrupp:

Förebyggandeenhet

Här finns verksamheter och professioner med förebyggande uppdrag som sin huvudsakliga arbetsuppgift t ex öppenvård, fältverksamhet, familjecentralen, budget- och skuldrådgivning, familje- och vuxenrådgivning.

Ansvarig chef:

Ann-Sophie Armerin, enhetschef

Myndighetsenhet

Här finns all myndighetsutövning, så som ekonomiskt bistånd, barn- och familj, missbruk, psykisk ohälsa och handläggning av ärenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning, barn- och unga, bostadsanpassning, avgiftshandläggning med mera.

Ansvarig chef:

Sofie Hjälte, myndighetschef

Tina Modin, enhetschef

Verkställarenhet inklusive kommunal hemsjukvård

Här finns många olika verksamheter samlade, som hemtjänsten, äldreboende, korttidsboende och gruppboenden, korttids/fritids LSS, dagliga verksamheter, dagverksamhet Eken, socialpsykiatri, hemsjukvård, Arbetsmarknadsenheten (AME) – produktion

Ansvariga chefer:

Cecilia Stewart, verksamhetschef enligt HSL, hemsjukvård

Hemtjänst:

Madelaine Karlsson, hemtjänstchef norr/Solgården korttidsboende/dagverksamhet Eken

Susanne Olsson, hemtjänstchef centrum/trygghetslarm/natt

Idha Holmquist, hemtjänstchef syd

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade):

Michael Bernhardsson, enhetschef LSS-boenden, personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice

Tommy Sundblad, enhetschef daglig verksamhet och korttids/fritids

Äldreboende:

Ann-Charlotte Sjöstrand, chef äldreboende Södergården

Mariett Persson-Åkesson, chef äldreboende Tallgården


På sidan Omsorg och stöd kan du läsa mer om våra verksamheter.