Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har flera ansvarsområden fördelade på följande verksamheter:

Folkbiblioteket

I kommunen finns ett folkbibliotek i Örkelljunga. Dessutom finns det en biblioteksbil som kör ut till låntagare i hela kommunen.
E-post: biblioteket@orkelljunga.se

FORUM Örkelljunga

FORUM Örkelljunga är en arena och mötesplats i Örkelljunga kommun. Här pågår kultur- och idrottsaktiviteter hela året.
E-post: dennis.sanden.johansson@orkelljunga.se

Kulturskolan

Örkelljunga kulturskola erbjuder barn och unga undervisning i bland annat musik, drill, dans sång och skrivarverkstad.
E-post: mats.lofving@orkelljunga.se

Föreningar

Förvaltningskontoret sköter kommunens föreningsregister och ger stöd och service åt kommunens föreningar. Bidragsansökningar hanteras av förvaltningskontoret och övriga ansökningar sammanställs för beslut i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Förvaltningskontoret sköter även kommunens lotteritillstånd.
E-post: kultur.fritid@orkelljunga.se

Bygglov

På avdelningen för bygglov handläggs bygglovsärenden och besiktningar.
E-post: bygglov@orkelljunga.se

Gata/Park

Kontoret ansvarar för skötsel, drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar, skogar, parker, lekplatser. Vi administrerar lokala trafikföreskrifter och handlägger ärenden avseende bidrag till enskilda vägar.
E-post: gata.park@orkelljunga.se 

Kart/Mät/GIS

Avdelningen ansvarar för framställning och uppdatering av kommunens samtliga kartor.
E-post: karta@orkelljunga.se

Lokalvård

Avdelningen ansvarar för lokalvården i alla kommunala utrymmen.

Planenheten

Planenheten arbetar med strategisk och fysisk planering genom bland annat översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.
E-post: plan@orkelljunga.se