Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds från Örkelljungasalen i kommunhuset med start ca 18.55.

På grund av tekniskt fel kan det vara problem med ljudet på sändningen.
Vi hänvisar då till Örkelljunga närradios direktsändning på 94,1 MHz.

Ärendelista Kommunfullmäktige 2020-06-22

 1. Upprop
 2. Val av två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll samt bestämmande av tid och plats för justeringen
 3. Anvisningar för Delårsrapport 2020
 4. Anvisningar till Budget 2021 och EFP 2022-2023
 5. Dispens till föreningar med anledning av Coronavirus
 6. Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2019
 7. Årsredovisning 2019 för Örkelljungabostäder AB
 8. Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Medelpunkten
 9. Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet NNV Skåne
 10. Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2019
 11. Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 12. Avgifter för sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter
 13. Ändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd
 14. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021
 15. Redovisning av lokalt partistöd jämte granskningsrapport Moderaterna
 16. Motion från KD - Utred parkbänksproblematiken i Örkelljunga centrum
 17. Interpellation från SD - Hur ska grundskolans trångboddhet lösas?
 18. Informationsärende - Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
 19. Information om - Länsstyrelsens inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
 20. Fullmäktigesammanträde med reducerat antal ledamöter - informationsärende