Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Visselblåsare

Personer som rapporterar om missförhållanden inom kommunens verksamheter skyddas enligt lag och ska ha möjlighet att rapportera via en särskild kanal.

"Visselblåsarlagen"

17 december 2021 träder lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) i kraft. Visselblåsarlagen innebär i stort ett förstärkt skydd för personer som rapporterar om allvarliga missförhållanden inom en verksamhet. Örkelljunga kommun (”kommunen”) omfattas likt andra myndigheter och privata verksamhetsutövare av visselblåsarlagens bestämmelser.

Rapportering av missförhållanden

Lagstiftning till skydd för personer som larmar om missförhållanden i en verksamhet är inte något nytt utan har funnits i flera år. En nyhet i den nya visselblåsarlagen är däremot kravet på att verksamhetsutövare ska upprätta rapporteringskanaler där det finns möjlighet att på ett anonymt sätt anmäla missförhållanden. Rapporteringskanalen ska även möjliggöra en anonym kommunikation med anmälaren för att eventuellt få in mer information och återkoppla kring eventuella åtgärder. De personer som omfattas av skyddet är framför allt verksamhetsutövarens arbets- eller uppdragstagare eller de som tidigare varit något av detta hos verksamhetsutövaren.

Visselblåsarlagen anger att rapporteringsakanalen ska finnas på plats för kommunens del senast 17 juli 2022. Kommunen arbetar med implementeringen av en rapporteringskanal och den kommer finnas på plats under första halvåret 2022.

Hantering av visselblåsarärenden

De som hanterar visselblåsarärenden ska ha ett tillräckligt mått av självständighet och oberoende i organisationen. Kommunstyrelsen har beslutat att en enhet bestående av tjänstepersonerna kansli-/HR-chef, kommunjurist samt utredare vid kommunlednings-förvaltningen ska vara ansvariga för att hantera eventuellt inkomna visselblåsarärenden i kommunen. Beroende på vad ärendet handlar om och vilka personer som berörs kan det sedan hanteras på olika sätt. I särskilda fall kan det finnas behov av att ta in extern hjälp.