Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Visselblåsare

Personer som rapporterar om missförhållanden inom kommunens verksamheter skyddas enligt lag och ska ha möjlighet att rapportera via en särskild kanal.

På Örkelljunga kommun arbetar vi aktivt för att upptäcka och hantera missförhållande på vår arbetsplats (kommunen). Genom att använda dig av vår visselblåsarfunktion är du en viktig del av det arbetet.

Örkelljungas visselblåsarfunktion hanteras i första hand av tjänsten Qnister Whistle, som tar emot rapporter av missförhållanden och gör en bedömning av dessa. I de fall rapporteringen rör missförhållande på arbetsplatsen lämnas ärendet vidare till HR-chef och kanslichef på kommunledningsförvaltningen som hanterar ärendet vidare.

En visselblåsning innebär att någon larmar om missförhållanden på kommunen. Följande kan ligga till grund för en visselblåsning:

  • Korruption. Personen utnyttjar en offentlig ställning för att uppnå en obefogad vinning för sig själv eller andra.

  • Oegentligheter. Oegentligheter är ett samlingsbegrepp för oönskade beteenden och innefattar bland annat brottsliga handlingar, ekonomisk brottslighet, tagande och givande av muta, jäv samt förtroendeskadliga bisysslor.

  • Allvarliga missförhållanden. Brott med fängelse i straffskalan eller missförhållanden som liknar dessa. Det kan bland annat röra sig om ekonomisk brottslighet, korrupta gärningar, handlingar som innebär skador på miljön eller risk för människors liv och säkerhet samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.

Visselblåsarfunktionen ska endast användas för att larma om allvarliga missförhållanden på kommunen och inte för att uttrycka ett allmänt missnöje. För sådant ska andra kanaler användas.

Synpunkter och förslag

Om du är missnöjd med något på kommunen som inte innebär en visselblåsning i lagens mening kan du lämna dina synpunkter via e-tjänst eller kontakta kommunen på annat sätt genom telefon eller e-post. För denna typ av synpunkter finns inte samma skyddsnivå för den som anmäler, som för den som anmälen en visselblåsning.

E-tjänst för synpunkter och förslag Länk till annan webbplats.

Uppgifterna ska lämnas i god tro, inte bygga på ogrundade anklagelser eller lämnas för att uppnå egen vinning.

Alla som har någon form av anknytning till kommunen kan visselblåsa. Det kan exempelvis vara en anställd, kund, leverantör, uppdragstagare eller annan som har en yrkesmässig relation till kommunen.

Om det du rapporterar ligger till grund för en visselblåsning skyddas du av Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

När du lämnar en rapport om missförhållanden till kommunen blir dina uppgifter normalt sett en offentlig handling som inte alltid skyddas av sekretess. Men om du vill garantera din anonymitet lämnar du inte personliga uppgifter i anmälan och lämnar den via den uppsatta anonyma kanalen. Eventuella personuppgifter omfattas av regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer hanteras på ett sätt som är förenligt med denna. För frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta kommunens dataskyddsombud.

Om du har någon form av anknytning till kommunen och de missförhållande du vill rapportera ligger till grund för en visselblåsning kan du använda dig av kommunens visselblåsarfunktion.

Om dina synpunkter inte ligger till grund för en visselblåsning ber vi dig att skicka in dina synpunkter via e-tjänsten "Synpunkter och förslag Länk till annan webbplats." eller kontakta kommunen på annat sätt genom exempelvis telefon eller e-post.

Du visselblåser genom att rapportera dina missförhållanden till vår visselblåsarfunktion Qnister Whistle. Du kan lämna din rapport digitalt, till en röstbrevlåda via telefon eller genom att boka ett möte. Alla rapporter och meddelanden som kommer in till tjänsten hanteras på ett sätt som säkerställer att din identitet behandlas konfidentiellt. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet när du lämnar en digital rapport - tänk på:

  • Skriv av nedanstående adress och skriv in den i din webbläsare.
  • Använd inte kommunens dator eller nätverk.

För att lämna en digital anmälan gå till:

https://whistle.qnister.com/orkelljungakommun/ Länk till annan webbplats.

Välj språk och följ instruktionerna på sidan.
OBS! Tänk på att spara dina inloggningsuppgifter!

För att lämna rapport till röstbrevlåda, ring:
+4636 330 07 40

För att boka ett möte, ring:
+4636 330 07 41

Observera att det inte går att säkerställa din anonymitet i lika hög grad om du väljer att visselblåsa via röstbrevlåda eller genom att boka ett möte.

Vad händer sen?

Din rapport om missförhållanden tas emot av tjänsten Qnister Whistle, som gör en bedömning av om det du rapporterat ligger till grund för en visselblåsning eller inte. Återkoppling kring mottagen rapport sker inom sju dagar såvida du inte avsagt dig bekräftelse eller det finns anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet.

Om det du rapporterat är en visselblåsning skickas ett mail till dig som informerar om att så är fallet. Du skyddas nu av Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Din rapport skickas vidare till HR-chef och kanslichef på kommunledningsförvaltningen som utreder ärendet vidare. Om ärendet berör någon av nämnda personer, skickas ärendet istället till kommundirektören som beslutar om hur det hanteras vidare.

Om vi behöver få tag på dig under utredningen sker vidare kommunikation anonymt via Qnister Whistle.

Tänk därför på att spara dina inloggningsuppgifter! Vid misstanke om brott görs en polisanmälan. Kommunen kan även vidta andra åtgärder. När ärendet är slut schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.

Om det du rapporterar inte är en visselblåsning skickas ett mail till dig som informerar att så är fallet. Din rapport skickas inte vidare till ansvariga på kommunledningsförvaltningen.

Vi ber dig i sådana fall (om du ändå vill framföra ärendet) att istället skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst "Synpunkter och förslag Länk till annan webbplats." eller genom att kontakta kommunen via telefon eller e-post.