Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Folkomröstning om personlig assistans

Kommunfullmäktige har beslutat att invånarna i Örkelljunga kommun ska ges möjlighet att folkomrösta om hur personlig assistans ska bedrivas i kommunen. Denna röstning genomförs i anslutning till Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Frågeställningen vi röstar om

Frågeställningen som du som invånare ska ta ställning till är formulerad så här:

”Örkelljunga kommun bedriver personlig assistans enligt lagen om valfrihet (LOV), där kommunen inte är en utförare. Ska personlig assistans fortsätta att bedrivas på detta sätt?”

Svarsalternativen

När du röstar kan du välja att svara ett av följande alternativ: "JA","NEJ" eller "BLANKT".

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans för att få hjälp med det som kallas grundläggande behov. Det innebär att personen ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt hen vill.

Personlig assistans innebär att en eller flera personer hjälper till med grundläggande behov som individen inte kan göra själv.

Det här är exempel på vad som kan ingå i de grundläggande behoven:

 • tvätta sig
 • gå på toaletten
 • äta och dricka
 • klä på sig och klä av sig
 • kommunicera med andra.

Den 24 februari 2023 lämnades en namninsamling gällande personlig assistans in till Örkelljunga kommun. Bakgrunden till namninsamlingen är ett beslut som tagits i Socialnämnden. (Namninsamlingen benämns nedan som "folkinitiativet".)

Socialnämndens beslut om personlig assistans

Socialnämnden tog, den 31 januari 2023, beslut Länk till annan webbplats. om att föreslå upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans. Förslaget innebär dels att kommunen ska införa valfrihetssystem för assistans enligt LOV (lagen om valfrihetssystem), dels att när utförare finns, ska nämnden inte fortsätta med egen regi, eftersom den har högre kostnader än den statliga assistansersättningen medger. Det betyder att den som har personlig assistent själv ska kunna välja vilket företag som ska utföra assistansen och att kommunen i förlängningen inte längre kommer erbjuda denna tjänst i egen regi.

Kommunfullmäktige tog, den 24 april 2023, beslut Länk till annan webbplats. enligt Socialnämndens förslag. Örkelljunga kommun upphör därmed med personlig assistans i egen regi. Brukare inom LSS kan välja bland olika privata utförare av personlig assistans. Den brukare som inte aktivt väljer utförare får ett så kallat "ickevalsalternativ", som nu ska upphandlas.

Information om folkinitiativet

Initiativtagarna till folkinitiativet har samlat in namnunderskrifter i kommunen under rubriken "Nedläggning eller ej av kommunal personlig assistans i Örkelljunga". Antal underskrifter som samlades in var 1400 varav 19 strukits av initiativtagarna på grund av folkbokföring i annan kommun. Därmed lämnades 1381 underskrifter in.

Med hjälp av uppgifter från Skatteverket har kommunens kansli kontrollerat samtliga underskrifter. Kraven för en giltig underskrift är att personen ska vara:

 • 18 år
 • folkbokförd i Örkelljunga kommun
 • folkbokförd i Sverige i tre år i följd, alternativt:
  • medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • medborgare i Island eller Norge

När samtliga underskrifter kontrollerats kvarstod 1276 giltiga underskrifter.

Kommunfullmäktige tar ställning till folkinitiativet

Kommunfullmäktige tog, den 26 juni 2023, beslut Länk till annan webbplats. att godkänna antalet
namnunderskrifter som underlag för att folkomröstning ska hållas. Nu kommer förslag på den exakta frågeställningen att tas fram tillsammans med förslag på datum för när folkomröstningen ska hållas och hur den ska finansieras.

Kommunfullmäktige tog, den 30 oktober 2023, beslut Länk till annan webbplats. att folkomröstningen ska hållas i anslutning till Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024. Det bestämdes vidare att frågeställningen ska vara: ”Örkelljunga kommun bedriver personlig assistans enligt lagen om valfrihet (LOV), där kommunen inte är en utförare. Ska personlig assistans fortsätta att bedrivas på detta sätt?”.

Du som har rätt att rösta får ett röstkort. Röstkortet kommer med posten innan valet. För att rösta behöver du ta med ditt röstkort och din ID-handling.

Rösträtt vid en kommunal folkomröstning har du som:

 • är 18 år senast på valdagen, är folkbokförd i kommunen och är medborgare i Sverige eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater, Island eller Norge, eller
 • är 18 år senast på valdagen, är folkbokförd i kommunen och som är varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningsdagen.

Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som avgör vilken rösträtt en väljare har och till vilket valdistrikt hen hör.

Utlandssvenskar, det vill säga utvandrade svenska medborgare, har inte rösträtt vid en kommunal folkomröstning eftersom de inte är folkbokförda i någon kommun. En väljare med tillfällig adress i utlandet, som har kvar sin folkbokföring i kommunen, är däremot röstberättigad.

Har du frågor om din rösträtt, kontakta valsamordnaren enligt kontaktuppgifterna nedan.

Du får ett röstkort med posten. För att rösta behöver du ta med ditt röstkort och din ID-handling till vallokalen.

Du röstar i samband med EU-valet i samma lokaler och på samma tider som EU-valet genomförs. Du kan också förtidsrösta enligt samma förutsättningar.

Röstning och vallokaler

Folkomröstningar i kommuner är alltid rådgivande, ej beslutande. När resultatet är sammanställt tar kommunfullmäktige ställning till hur det ska hanteras.