Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Varning för sjögull.

Varning för sjögull

Sjögull är en vacker men förrädisk prydnadsväxt som kan sprida sig okontrollerat, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Växten får absolut inte planteras i sjöar och vattendrag.

En till synes oskyldig prydnadsväxt

Sjögull, Nymphoides peltata, säljs som en vacker prydnadsväxt för dammar. Den har sitt naturliga ursprung i Västsibirien. Ibland har den satts ut i sjöar eller åar för att man vill försköna vid exempelvis en brygga.

Sprider sig lätt

Sjögull kan sprida sig från en damm som ligger nära en sjö eller å, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Vattenväxten har en enorm potential att sprida sig och kan skjuta fem meter långa revor på några månader. Växtdelar som lossnar är rotslående och kan spridas med strömmar och bilda nya kolonier långt från den gamla. Den skjuter upp flytblad som helt täcker vattenytan över stora områden.

Sjöar kan växa igen

Växten kan växa från noll till tre meters vattendjup, vilket gör att stora delar av sjöar helt kan växa igen. Detta kan omöjliggöra bad, fiske och båttrafik där den breder ut sig. Dessutom får det stora ekologiska konsekvenser bland annat genom att växten beskuggar botten, konkurrerar ut andra vattenväxter och bidrar till övergödning.

Finns i sjöarna i Örkelljunga kommun

Idag finns sjögull utsatt i ett 40-tal sjöar och vattendrag i Sverige. På många platser vållar växten stora problem. I sjön Väringen i Örebro län sattes sjögull ut på 1930-talet. Sjöns stränder är nu igenvuxna med sjögull och växten har spridit sig via Arbogaån ut till Mälaren där man nu är rädd att den ska breda ut sig.

Den finns också i några sjöar i Örkelljunga kommun, bland annat Vita sjö och Gårdsjön vid Vemmentorp.

Hur upptäcker man sjögull?

När sjögull blommar i juli till augusti är den mycket lätt att upptäcka och känna igen genom sina gula blommor. Blommande bestånd kan ses på mycket långa avstånd som lysande gula fläckar eller mattor på sjöytan. Med kikare kan bestånd ses på flera kilometers avstånd.

När växten inte blommar kan den dock vara svår att upptäcka och flytbladen kan förväxlas med näckrosor. Bladen är emellertid mindre, cirka 8-10 cm, och har en tydligt vågad kant. Stänglar som skjuter upp har rottrådar som kan slå rot.

Nya metoder att bekämpa spridningen

Många metoder har prövats för att ta bort sjögull utan att man har lyckats. Ett sätt har varit att slå växten eller att muddra. Detta har dock påskyndat spridningen eftersom rotslående delar av växten sprids över stora områden. Effekten av slåtter eller muddring är inte långvarig utan växten kommer snabbt tillbaka. En ny metod som verkar lovande är täckning med flytramar som kläs med mörk fiberduk.

Plattor för att ta bort sjögull.

Vad kan man göra?

  • Köp eller plantera inte sjögull - en till synes oskyldig prydnadsväxt, som kan liknas vid vattendragens skvallerkål.
  • Om du har sjögull i din damm måste du vara mycket försiktig. Växtdelar får under inga omständigheter nå vattendrag eller sjöar. Byt gärna ut den mot vanliga svenska näckrosor som finns i färgerna gult, vitt och rött.
  • Håll utkik efter misstänkta bestånd i sjöar eller vattendrag och rapportera snarast möjligt till Länsstyrelsen i Skåne, nils.carlsson@lansstyrelsen.se
  • Bestånd av sjögull bör inte slås eftersom det kan påskynda spridningen avsevärt om inte alla växtdelar samlas upp. Vid problem vid bryggor och stränder med flera platser ska du alltid kontakta Länsstyrelsen först för rådgivning innan du åtgärdar.
    En felaktig åtgärd kan förvärra situationen.
  • Motorbåt bör inte framföras i sjöar med bestånd av sjögull, eftersom växtdelar slits av, vilket kan påskynda spridningen.

Mer information om sjögull från Länsstyrelsen. Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.