Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Von Reisers skola, åk F-6

Von Reisers skola

Von Reisers skola i Åsljunga är en F-6 skola med cirka 60 elever. Miljön på von Reisers skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

På von Reisers skola arbetar vi tydligt strukturerat och rättssäkert gentemot våra elever. Vi sätter eleven i fokus. Det närmaste läsåret kommer vi att utveckla ledarskapet i klassrummet med Successfull Schools och ”Modellen”. Ett tydligt, genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer.

Läsår 2019/2020 finns det fyra klasser på skolan:

  • Förskoleklass med ansvarig klasslärare 
  • åk 1-2 med ansvarig klasslärare
  • åk 3-4 med ansvarig klasslärare
  • åk 5-6 med en ansvarig klasslärare

På skolan finns även lärarassistenter, speciallärare samt tillgång till skolsköterska, skolkurator och psykolog.

I nära anslutning till skolan finns en stor idrottshall och både skog och sjö ligger intill skolområdet. Åsljunga bibliotek ligger i samma byggnad som skolan och vi har ett nära samarbete med bibliotekarien. All skolmat lagas i skolans skolmatsal.

Förskolan Skogsbrynet med sina två avdelningar ligger vägg i vägg med skolan.

Fritidshem

Von Reisers skola har ett fritidshem med ca 30 elever och som är öppet mellan 06.15-18.30.

Kontaktuppgifter von Reisers skola

Adress:
Sjökaptensvägen 6
286 72 Åsljunga
Tel: 0435-46 08 63

Rektor
Annika Davidsson
Tel: 0435 -55 166

Skoladministratör
Cornelia Nilsson
Tel: 0435-553 93

Fritidshem
Tel: 0435-46 06 65, 0734-355 387

Skolmatsal
Mikaela Schultz
Tel: 0435-46 03 43

Vaktmästare
Max Sundström
Tel: 073-43 55 400


Elevhälsa

Skolkurator
Jonna Skog
Tel: 0435-55 122

Skolsköterska
Carina Larsson
Tel: 0435-55 217

Skolpsykolog
Helena Nord
Tel: 0435-55 232

Speciallärare
Sofia Nilsson
Lina-Chantalle Eriksson

Specialpedagog tal, språk, hörsel
Annette Johnsson
Tel: 0435-55 208

Skolläkare
Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan