Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunala grundskolor

Kungsskolan

I Örkelljunga kommun finns sex grundskolor varav fem stycken har förskoleklass. Detta är fler än i de flesta kommuner med tanke på att elevunderlaget endast uppgår till cirka 1000 elever. Våra högstadieelever går på Kungsskolan i Örkelljunga.

För mer information om våra skolor, se menyn till vänster.

Val av skola

Elever och föräldrar har rätt att fritt välja skola med beaktande av närhetsprincipen. Denna innebär att skola som ligger närmast hemmet är skyldig att ta emot den elev som önskar gå där. Övriga elever tas emot i mån av plats. Rätt till gratis skolskjuts gäller dock endast till den skola som anvisats. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år börjar den obligatoriska förskoleklassen. Verksamheten i grundskolan regleras i Skollagen och Grundskoleförordningen, men styrs även av kommunens skolplaner och andra planer. Information om skollag och läroplan för grundskolan hittar du på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lusten att lära

Vi ansvarar för att alla elever blir bemötta på ett inspirerande, utmanande och stödjande sätt, som ger dem lust att lära. Vi ska utifrån varje elevs egna förutsättningar, motivera och engagera till fortsatt intresse för lärande. Genom olika arbetssätt ger vi utrymme för eleverna att individuellt bearbeta och inhämta nya kunskaper och färdigheter.