Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Avgifter

Örkelljunga kommun tillämpar maxtaxa. Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma, oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i förskolan eller på fritidshemmet.
Taxan är baserad på en månadsavgift, som betalas varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även om barnet är frånvarande. Detta gäller även i de fall vårdnadshavare har exempelvis uppehållstjänst, ferietjänst eller liknande anställningsavtal, som gör att barnet är frånvarande en viss period. Första veckan under inskolningsperioden på förskolan debiteras ingen avgift.

Avgiften är densamma för förskoleverksamhet som bedrivs i enskild regi. 

Taxa från och med 2024-01-01

Maxtaxan innebär att avgiften utgör max 3% av föräldrarnas inkomst. Skolverket har beslutat att från och med 2024-01-01 ändras avgiftsnivåerna för barnomsorg. Inkomsttaket är nu 56 250 kr vilket ger maximala avgifter enligt nedanstående tabell. Yngsta barnet i en familj räknas som Barn nr 1, näst yngsta som Barn nr 2 och så vidare.

Avgift för barn i förskola* (1-5 år) är:

  • Barn nr 1: 3% av inkomsten - högst 1 688 kr/månad
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten - högst 1 125 kr/månad
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten - högst 563 kr/månad
  • Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem (6-12 år) är:

  • Barn nr 1: 2% av inkomsten - högst 1 125 kr/månad
  • Barn nr 2: 1% av inkomsten - högst 563 kr/månad
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten - högst 563 kr/månad
  • Barn nr 4: Ingen avgift 

*För att kompensera för den avgiftsfria allmänna förskolan minskas avgiften för förskolan med 33%, från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. För 3-, 4- och 5-åringar som endast deltar i Allmän förskola är verksamheten avgiftsfri. Avgiften ändras alltid vid höstterminens start för allmän förskola, det år barnet fyller tre, oavsett vilket datum barnet fyller år.

Sommartaxa

Barn i förskola och på fritidshem som är ledigt under en sammanhängande period på fyra veckor under tiden juni-augusti debiteras ingen avgift för juli månad.

Avgiftskontroll

Örkelljunga kommun tillämpar avgiftskontroll vilket innebär att inlämnade inkomstuppgifter kontrolleras mot skattemyndigheten, försäkringskassan samt med övriga eventuella bidragsgivare. Detta görs för att följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.
Kontrollen görs i efterhand, ca 2 år efter aktuellt år. Den görs framförallt genom inhämtning av uppgifter om årsinkomsten från Skatteverket. Årsinkomsten delas med 12 för att ge en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som hushållet lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg och avgiften räknas om.
Örkelljunga kommun har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om det i efterhand visar sig att inkomstuppgiften inte överensstämmer med den inlämnade.