Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Tallgården

Tallgården

Lägenheterna på Tallgården räknas som ett eget boende, vilket innebär att varje person som bor på Tallgården själv möblerar lägenheten med det som behövs för en god boendemiljö.

Tallgårdens äldreboende har 36 lägenheter varav 15 är gruppboende för personer med behov av demensvård. På samtliga avdelningar finns gemensamma utrymmen med möjlighet att umgås tillsammans. Det finns gemensamma grönytor, balkong på övre plan och egna uteplatser för boende på markplan.

Omvårdnad

Alla som bor på Tallgården ska så långt det är möjligt göra det som är möjligt för att bibehålla sina funktioner. Vi arbetar med ett rehabiliterande synsätt. Olika hjälpinsatser ges utifrån individuella behov.

Kontaktmannaskap

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Alla boenden har en egen kontaktman med särskilt ansvar för att se till att behov och önskemål tillgodoses. Enhetschefen är anträffbar dagtid alla vardagar.

Vi hjälper till vid läkarbesök

Sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga vid behov. Vid besök hos exempelvis tandläkare eller sjukhus hjälper vi till med tidsbeställning och annat praktiskt arbete. Anhöriga bör dock, om möjligt, följa med vid dessa besök.

Tallgårdens adress

Tallgården
Göingegatan 5
286 32 Örkelljunga

Telefonnummer till avdelningarna:
Oasen: 0435-551 81
Tallhöjden 1: 0435-551 79
Tallhöjden 2: 0435-551 78
Södra Tall: 0435-551 68
Nattpersonal: 073-435 55 39

Besöksrutiner på Tallgårdens särskilda boende

Rutiner för alla, både besök och omvårdnadspersonal

  • Stanna hemma vid minsta symtom. Halsont är exempelvis ett tecken på begynnande infektion av något slag, i värsta fall Covid-19
  • God handhygien. Det kommer finnas möjlighet till handdesinfektion vid in- och utgång.
  • Besökaren kommer bli ombedd att anteckna namn och telefonnummer. Detta för att vi ska kunna göra en smittspårning om det skulle uppstå sjukdom senare.
  • Bokade besök med max två stycken besökare per besök
  • Besökare kommer att erbjudas munskydd
  • Besökare kommer att följas in till lägenhet/besöksrum av personal som möter i entrén
  • Besökare får inte vistas i allmänna utrymmen
  • Hålla avstånd vid besök
  • Vid avslut av besök ska personal tillkallas via trygghetslarmet och besökarna följs ut till entrén.

Om andra önskemål finns, kontakta respektive enhetschef.

Kontakt med biståndshandläggare

Vid behov av särskilt boende tas kontakt med biståndshandläggare, som gör en utredning och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna för äldreomsorgsinsatser nås på telefonnummer 0435-553 15, samtliga vardagar mellan klockan 10.30-11.30.