Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Planprogram för Hjälmsjöro godkänt i kommunfullmäktige

Den 29 januari 2024 godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Hjälmsjöro och beslutet vann laga kraft den 24 februari.

Hjälmsjöro är ett centrum- och servicenära område som ligger naturskönt vid sjöarna Hjälmsjön och Abborrasjön. Planprogrammet skapar en gemensam målbild för hur området ska utvecklas och är ett underlag för kommande detaljplaner.

”Det är glädjande att planprogrammet för Hjälmsjöro är godkänt. I många år har kommunen tittat på hur området skulle kunna utvecklas till att bli Örkelljungas nästa stadsdel. Det är ett bra område för tätorten att expandera mot, nära service och naturskönt”, säger Niclas Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattning av planprogrammet:

  • Hjälmsjöro ska vara en trygg boplats i centrum- och naturnära läge. Där samhällsservice finns inom kort avstånd.
  • Föreslagna ytor för bostäder är utpekade och utplacerade med hänsyn till platsens förutsättningar, genomförda utredningar och riktlinjerna för bostadsförsörjningen.
  • Uppdelningen mellan olika bostadstyper inom programområdet syftar till att locka en bred målgrupp utan att gå miste om småskaligheten i området.
  • Åtgärder i form av avstängning och breddning av den södra delen av Bruksvägen för bättre framkomlighet och för att kunna möta den ökade befolkningsmängden.
  • Föreslagen yta för förskola i den södra delen av området.
  • Tillgängliggörande av befintliga grönområden inom programområdet och stärka områdets natursköna läge.
  • Tillgängliggöra en strandnära promenad längst med Hjälmsjöns västra strandkant.

"Vi har en mycket spännande tid framför oss nu, med godkänt planprogram har vi en riktning och gemensam vilja för hur området ska utvecklas. Nu återstår det att ta fram tidplaner för arbete med exploatering och detaljplaner”, säger kommundirektör Ardiana Demjaha.

Ta del av det godkända planprogrammet www.orkelljunga.se/hjalmsjoro Länk till annan webbplats.

Illustration av planprogrammet

Illustration av planprogrammet för Hjälmsjöro