Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Nyrenoverade lokaler och förändrade öppettider för korttids- och fritidsverksamheten inom LSS

Socialnämndens majoritet har antagit förvaltningens förslag om att korttids- och fritidsverksamhet LSS i samband med flytt från nuvarande fastighet får utökade platser och justerade öppettider från varje helg till varannan helg. Förändringarna följer tidigare aviserad planering i syfte att skapa bättre förutsättningar.

Korttids- och fritidsverksamheten ska flytta till nyrenoverade lokaler på Tallgården. Dessa lokaler möjliggör ett bättre upplägg med modern standard och utökat antal rum med bättre nyttoeffekter. Sammanlagt skapas en förutsättning för att på sikt kunna ta emot flera barn/ungdomar och vi kan utöka möjligheten till större social stimulans och flera aktiviteter med flera barn. Från och med 1 februari har vi öppet varannan helg (jämna helger) och hämtningstiden förlängs från klockan 10.00 till klockan 13.00 på söndagar. Då antalet rum på det nya korttidsboendet utökas kan möjligheten till flera dygn bli bättre. Ombyggnationen är beräknad till 1,8 miljoner kronor.

Varför gör vi det?
- Bättre förutsättningar för att möta upp eventuellt utökat behov i framtiden.
- Med flera platser, mer anpassad lokal och bättre lokaliserad verksamhet kan flera barn och ungdomar få bättre social stimulans och samvaro.
- Bättre användning av befintliga resurser. Flertal korttidsplatser medger möjlighet att ta emot flera barn och vi kan tillgodoses flera aktiviteter utan att överskrida budgetramen.
- Bättre kostnadseffektivitet och god kvalitet över tid.

Invigning kommer att ske under april månad 2024
- Vi ser fram emot de nya lokalerna. Genom att flytta verksamheten till de nyrenoverade lokalerna kommer vi få möjlighet till att bedriva verksamheten mer optimalt. Vi flyttar till bättre lokaler som kommunen äger, istället för att hyra externt, och närhet till utemiljö med lekplats som gagnar barnen. I samma fastighet inryms äldreboende vilket är ett extra plus, sett till mötet mellan olika generationer, uppger socialnämnden ordförande Stefan Svensson (SD).

- Hållbara och genomtänkta investeringar är nödvändiga. De aviserade 1,8 miljoner kronorna för att anpassa lokalerna är en fantastisk satsning. Vi lägger resurser på flera aktiviteter till flera barn, säger socialnämndens vice ordförande Henrik Linderos (M).

- Stort tack till all personal för sitt engagemang och delaktighet. Många har bidragit för att få denna lösning på plats. Med större och bättre lokaler kan vi erbjuda korttidsplats till flera barn och ungdomar, samtidigt som vi kan få samordningsvinster, säger socialchef Gabriela Arvidsson.