Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:




Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vill du bli god man?

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Har du kunskaper om det svenska samhället? Då behöver vi din hjälp!

Mary-Anne.

Uppdraget som god man

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp av en god man. Det kan bland annat vara personer med utvecklingsstörning, psykisk störning, gamla, sjuka, senildementa, minderåriga barn och flyktingbarn. Uppdraget som god man omfattar minst ett av följande huvudområden:

  • Förvalta egendom i kontakt med bank.
  • Bevaka rätt i kontakt med myndigheter.
  • Se till att den gamle eller funktionsnedsatte har det bra.

Inget praktiskt arbete krävs, utan allt är pappersarbete och samtal.

Ersättning utgår med 12 606 kr/år för uppdrag som påbörjas 2024.

Vem kan bli god man?

Det viktigaste för en god man är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar och inte formell utbildning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära. Tingsrätten beslutar om förordnande av god man.

Förhållningssätt

Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Det är då viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i den enskildes ställe utan söka lösningar tillsammans med honom eller henne.

Uppdraget som god man omfattar inte daglig omvårdnad, som personlig hygien, städning, promenader eller liknande. För sådana omständigheter har du som god man oftast en kontaktman inom vård- och omsorg, hemtjänst och liknande som ansvarar för daglig omvårdnad. När du kommunicerar med kontaktpersonen sörjer du för person.

Eftersom uppdraget som god man ofta innebär att ta hand om andras pengar är det av största vikt att agera med omdöme och noggrannhet. Det kan aldrig nog betonas att huvudmannens ekonomi inte får blandas ihop med den egna. Redovisning bör ske fortlöpande och det måste finnas god ordning på kvitton och andra verifikationer.

Det finns inga givna lösningar när det gäller uppdraget som god man utan man måste söka sig fram. Utgångspunkten måste alltid vara att utgå från huvudmannens bästa.

Ta dig tid och fundera på om ett uppdrag skulle vara något för dig. Vill du diskutera ytterligare så är du välkommen att kontakta överförmyndarhandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Känner du att du skulle vilja göra en insats och avsätta några timmar på att hjälpa en medmänniska så hör av dig!