Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige har bestämt datum och frågeställning för folkomröstning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att det ska hållas en folkomröstning om kommunal personlig assistans, som en följd av det folkinitiativ som lämnats in.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober bestämdes att folkomröstningen ska hållas i anslutning till Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024. Det bestämdes vidare att frågeställningen ska vara: ”Örkelljunga kommun bedriver personlig assistans enligt lagen om valfrihet (LOV), där kommunen inte är en utförare. Ska personlig assistans fortsätta att bedrivas på detta sätt?”.

Kommunfullmäktige var oenig i beslutet, bland annat när det gäller frågeställningen. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet, till förmån för ett eget yrkande som bland annat innehöll en annan formulering av frågan.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kostnadsökning med 18 miljoner för den nya skolan som ska byggas. Företrädarna för Centerpartiet och Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

Örkelljunga kommun har sedan 2018 regler för lönetillägg för anställda som uppnått pensionsålder och som väljer att arbeta kvar. Kommunfullmäktige beslutade att revidera befintligt lönetillägg, till att omfatta anställda 66+ inom svårrekryterade yrkesgrupper och att höja lönetillägget till 3 000 kronor per månad (heltid).

Kristdemokraternas motion om att satsa på aktiviteter för motorburen ungdom bifölls.

Socialdemokraternas motion om en offentlig toalett i Skånes Fagerhult återremitterades. Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen. Socialdemokraterna föreslog en återremiss för att undersöka möjligheter till extern medfinansiering. Kommunallagen ger möjlighet för en tredjedel av de röstande att återremittera ett ärende. Omröstningen slutade 21-16 mot återremiss, men 16 röster för återremiss räckte för en minoritetsåterremiss.

Vid sammanträdet behandlades även delårsrapport per 2023-08-31, generella statsbidrag 2023 som berör Socialnämndens verksamhetsområde och sammanträdesdatum för 2024.