Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige diskuterade avgift för boendestöd

Rapport från kommunfullmäktige 2023-09-25.

Vid sammanträdet informerade Söderåsens miljöförbund om sin verksamhet. Söderåsens miljöförbund bedriver kontrollverksamhet kring livsmedel, åldersbegränsade varor, anläggningar, lantbruk, enskilda avlopp och hälsoskydd. Örkelljunga kommun är en av fyra kommuner som ingår i Söderåsens miljöförbund. Övriga är Klippan, Perstorp och Svalöv.

På kommunfullmäktiges dagordning stod fyra ärenden om taxeförändringar kopplat till Söderåsens miljöförbund. Förändringarna handlar enbart om taxornas konstruktion, och innebär att så kallad efterdebitering införs. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förändringarna.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna att Samordningsförbundet NNV Skåne (vanligen benämnt som Finsam) utvidgas med Höganäs.

Nya måltidstaxor för personalmåltider och pedagogisk lunch fastställdes, i enlighet med utbildningsnämndens förslag. Priset för personalmåltider blir 78 kronor per måltid och priset för pedagogisk lunch blir 39 kronor per måltid.

Socialnämnden har föreslagit att avgift ska införas för boendestöd. Boendestöd är ett stöd inom socialpsykiatrin. Stödet syftar till att den som får stödet ska kunna leva så självständigt som möjligt. Vid kommunfullmäktiges behandling ledde förslaget om att införa avgift till en omröstning som slutade 21-15 för att införa avgiften. Socialdemokraterna, kristdemokraterna och centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Socialdemokraternas motion om att förbereda tomter i Skånes Fagerhult för bebyggelse blev besvarad med hänvisning till den utredning som gjorts. Socialdemokraterna förespråkade att motionen skulle bifallas.

Socialdemokraternas motion om mobil ungdomsmottagning blev bifallen genom att Örkelljunga kommun ska tillskriva Region Skåne avseende frågeställningen som lyfts i motionen.