Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Omtag med gemensamma personalaktiviteter

Inom socialförvaltning har det påbörjats olika förändringar för att få budget i balans. Pandemin, svåra rekryteringslägen under sommaren och omställningar för att få budget i balans påverkar verksamheter. Mycket har behövt förändras och medarbetare ställer om, ställer upp och arbetar för att minimera negativa effekter.

Det är utmanande tider för många verksamheter med hänsyn till det ekonomiska läget. Det är emellertid genom skickliga och engagerade medarbetare som utmaningar kan hanteras. Flera gemensamma aktiviteter för medarbetarna har behövt ställas in under pandemin och med hänsyn till omsättning bland chefer har personalaktiviteter behövt sättas åt sidan. Socialnämnden bör uppmärksamma medarbetarnas insatser genom en gemensam personalvårdande insats, värde upptill 800 kronor per medarbetare.

En enig socialnämnd ställde sig bakom förvaltningens förslag att avsätta 800 kronor per medarbetare för gemensamma personalaktiviteter under hösten. Även medarbetare som övergått till kommunens assistansutförare enligt LOV tar del av satsningen med hänvisning till en trygg övergång och ett fortsatt samarbete med kommunens privata assistansutförare. Om man behöver anlita en extern leverantör för någon av aktiviteterna ser man enligt förslaget gärna att företag inom kommunen anlitas, för att gynna det lokala näringslivet.

- Det är oerhört positivt. Våra framgångar bygger på ett ansvarstagande i alla led. Den nya organisationen utan mellanled ger chefer och personal större möjlighet att jobba tillsammans och hjälpas åt, berättar Stefan Svensson, socialnämndens ordförande.

- Ett bra förslag från förvaltningens ledningsgrupp. Med god ekonomisk hushållning och god kvalitet kan vi få ett utvecklingsrikt arbetsliv, säger Henrik Linderos, socialnämndens viceordförande.

- Gemensamma personalaktiviteter skapar samsyn och samarbetande arbetskultur. Är mycket tacksam för beslutet och det gedigna arbetet som utförs alla dagar på året, dygnet runt, för kommuninvånare i alla åldrar, tillägger Gabriela Arvidsson, socialchef.