Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna namnunderskrifterna som underlag för att folkomröstning ska hållas

Avgifterna för parkeringsöverträdelser kommer nu ändras, enligt Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag.

Kommunfullmäktiges hade sista sammanträdet innan sommaruppehållet, i måndags den 26 juni. Där antogs anvisningar för delårsrapporten som ska tas fram per den 31 augusti och kultur- och samhällsutvecklingsnämndens förslag om förändrade avgifter för parkeringsöverträdelser.

Vid sammanträdet behandlades också socialnämndens förslag om avgiftsförändringar för mat och kost inom delar av LSS-verksamheten. Det handlar om taxa för kost för barn och ungdomar i samband med korttidstillsyn, korttidsvistelse samt vid bostad med särskild service eller familjehem. Kommunfullmäktige beslutade att förändra taxan i enlighet med förslaget från socialnämnden. Socialdemokraterna motsatte sig förslaget och reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige ställde sig bakom ett förslag till förändringar i valdistrikten inför kommande val. Förslaget om ändringar sänds nu vidare till Länsstyrelsen.

Tidigare under året lämnades ett folkinitiativ in till kommunen om folkomröstning avseende frågan om kommunal personlig assistans. Folkinitiativet har granskats och ansetts uppfylla de formella kraven i kommunallagen. Kommunfullmäktige godkände antalet namnunderskrifter som underlag för att folkomröstning ska hållas. Ärendet ska nu hanteras vidare. Det ska tas fram förslag till frågeställning och datum för folkomröstning, samt ett förslag till hur kostnaderna ska finansieras. Kommunfullmäktige beslutade att en återrapportering ska lämnas till kommunfullmäktige senast i oktober 2023 om hur arbetet fortlöpt och förväntas fortlöpa.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.