Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Personlig assistans i kommunal regi ersätts med alternativ som ska upphandlas

Kommunfullmäktige tog beslut om den omdebatterade personliga assistansen och hanterar frågan om folkomröstning vid ett senare sammanträde.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april inleddes med information om det brottsförebyggande arbetet i kommunen och om polisens verksamhet i nordvästra Skåne.

Socialnämnden fick inte ansvarsfrihet för 2022

Kommunfullmäktige godkände 2022 års årsredovisning, och avsatte 24 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven. Ansvarsfrihet beviljades för kommunstyrelsen och nämnderna, förutom för socialnämnden. Socialnämnden fick inte ansvarsfrihet för 2022 till följd av stora ekonomiska underskott.

Reglemente för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kommunfullmäktige antog taxa för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare antogs program för uppföljning av privata utförare 2023-2026, samt ett reglemente för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Kommunen upphör med personlig assistans i egen regi

Vid kommunfullmäktiges sammanträde togs beslut om att Örkelljunga kommun ska upphandla ett ickevalsalternativ för personlig assistans enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förslaget leder till att kommunen därefter inte kommer bedriva personlig assistans i egen regi. Den som inte aktivt väljer utförare får därmed det upphandlade ickevalsalternativet.

Omröstningen slutade med 20 röster mot 16. Oppositionspartierna (S), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet.

Folkinitiativet om folkomröstning hanteras separat, i ett senare ärende.

Ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utsedd

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christian Larsson (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag från och med 2023-04-30. Till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utsågs Henrik Nilsson (M).

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.