Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Socialnämndens förslag gällande personlig assistans blev återremitterat i Kommunfullmäktige

Avgifter på hjälpmedel och avveckling av ungdomsrådet var några av de beslut som fattades på Kommunfullmäktiges möte i mars.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars inleddes med att de förtroendevalda revisorerna lämnade information om sitt arbete.

Godkännanden av ägardirektiv och reglementen

Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna nytt ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), där Örkelljunga kommun är en av delägarna. Vidare togs beslut om ny upphandlings- och inköpspolicy, samt nya reglementen för utbildningsnämnden och socialnämnden.

Avgift för hjälpmedel

Socialnämndens förslag om abonnemangsavgift för hjälpmedel och avgift för hämtning av hjälpmedel ledde till olika uppfattningar. Socialdemokraterna ville avslå förslaget och reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktiges majoritet beslutade att avgifterna ska införas.

Ungdomsrådet avvecklas

Kommunfullmäktige beslutade att ungdomsrådet ska avvecklas. Anledningen är att intresset under 2022 varit lågt, och att det inte gått att rekrytera nya personer till rådet. Ett uppdrag gavs till utbildningsnämnden om att ta fram förslag om framtida lösningar för samverkan med ungdomar. Socialdemokraterna hade annat yrkande.

Socialnämndens förslag gällande personlig assistans

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades ett förslag från socialnämnden om att Örkelljunga kommun ska upphandla ett ickevalsalternativ för personlig assistans enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förslaget innebär även att kommunen avvecklar den personliga assistans som utförs av kommunens egen organisation. Oppositionspartierna (S), (KD) och (C) argumenterade mot förslaget, medan socialnämndens ordförande från (SD) förespråkade förslaget. Kommunfullmäktiges beslut blev att återremittera ärendet med motiveringen att resultatet av den eventuella kommunala folkomröstningen ska inväntas för att kunna lägga dess utfall till ärendets beslutsunderlag. Beslutet om återremiss togs av en minoritet i kommunfullmäktige (16 röster för återremiss, 21 röster mot återremiss). Enligt kommunallagen kan en tredjedel av fullmäktiges ledamöter besluta om återremiss vid ett tillfälle under ärendets behandling.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.