Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Södergården, Tallgården, Solgården och Eken är nu Stjärnmärkta!

Medarbetarna har utbildats inom demens och Svenskt Demenscentrum diplomerade verksamheterna nu i veckan.

marsipantårta med flagga där det står stjärnmärkt

Våra äldreboenden Södergården, Tallgården, korttidsboendet Solgården samt dagverksamhet Eken har blivit ”Stjärnmärkta” från och med den 29 mars 2023. Våra medarbetare och verksamheter har genom utbildningssatsningar höjt sina kunskaper inom demens med ett starkt och målfokuserat engagemang. De har också för avsikt att hålla sin Stjärnmärkning årligen godkänd. Socialchef Gabriela Arvidsson är stolt över verksamheternas bestämda vilja att trots pandemin hitta sätt att komma i mål med utbildningen.

Vad innebär Stjärnmärkt?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av olika utbildningssteg och vänder sig främst till verksamheter inom äldreomsorgen. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. Utbildningen genomförs av en Stjärninstruktör som har utbildats av Svenskt Demenscentrum. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs tid och engagemang. Varje steg innehåller en reflektionsträff à 3 timmar samt hemuppgift.

Sopbil Sopa gata

Arbetsplatsen erhåller ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Stjärnmärkningen gäller under ett år. För att förnya den ska enhetschefen visa att minst 80 procent av medarbetarna har genomgått de fyra utbildningsstegen och att de arbetar i enlighet med utbildningsmodellen. Enhetschef ombesörjer med att se till så tillräckligt många nyanställda utbildar sig enligt Stjärnmärkts modell.