Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om nya taxor inom vård och omsorg

Motionerna om mötesplats för motorintresserade ungdomar och en ny solcellsanläggning avslogs.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med att förbundsdirektören från Räddningstjänsten Skåne Nordväst presenterade verksamheten. Direkt efter presentationen beslutade fullmäktige att ställa sig bakom räddningstjänstens prislista för 2023, som bland annat innehåller en uppräkning av avgiften för onödigt förorsakat brandlarm.

Kommunfullmäktige beslutade om taxeförändringar i socialnämndens vård- och omsorgsverksamheter.

Kommunalförbundet Medelpunkten vill utöka sin låneram. Kommunfullmäktige beslutar att Örkelljunga kommun ställer sig positiv till att låneramen utökas.

Två motioner från Kristdemokraterna

Den första motionen handlade om att ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar. Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen, med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Kristdemokraterna förespråkade att motionen skulle bifallas. I omröstningen röstade 25 för kommunstyrelsens förslag och 12 för motionen. Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Den andra motionen handlade om att investera 10 miljoner kronor för att bygga en solcellsanläggning i syfte att reducera kostnaderna för den kommunala elkonsumtionen. Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen, med motiveringen att det redan finns planer på att sätta upp solceller på flera kommunala fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag, men företrädare för Kristdemokraterna förespråkade ett bifall till motionen.

Diskussion om interpellationer

I en interpellation från Socialdemokraterna (S) ställdes frågor om den pågående ombyggnaden av Södergården. Efter svar från kommunstyrelsens ordförande, fördes diskussion om den pågående ombyggnaden och om interpellationer i stort.

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.