Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bokningsvillkor

Ansvar och regler

 • För att få hyra en lokal eller anläggning ska du ha fyllt 18 år.
 • Hyresgästen ska utse en ansvarig person, minst 18 år, som alltid ska finnas på plats under hyrestiden.
 • Ansvarig person ska vara först i lokalen/anläggningen och lämna den sist.
 • Hyresgästen ska se till att material, redskap och liknande ställs tillbaka på sin plats, ljuset släcks, vattenkranar stängs av och att alla fönster och dörrar är stängda och låsta vid hyrestidens slut.
 • Hyresgästen ska se till att grovstädning görs i använda utrymmen. Det innebär att skräp ligger i soptunnor och att det är god ordning inför nästa hyresgäst. Detta gäller inomhus samt utomhus i anslutning till lokalen/anläggningen.
 • Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga personer kommer in i lokalen under din bokningstid och att ingen är kvar i lokalerna efter bokningen.
 • Vid inpassering i obemannad anläggning får ytterdörren inte ställas upp på andra sätt än genom angivna kommandon.
 • Hyresgästen ansvarar själv för att ordna myndighetstillstånd eller skicka anmälningar till de myndigheter som behövs för den verksamhet eller tillställning som bedrivs.
 • Hyresgästen ansvarar för att se till så att det inte är fler personer i lokalen/anläggningen än vad som är tillåtet och att nödutgångar är tillgängliga och framkomliga.
 • Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av sådant som tagits med till lokalen/anläggningen.
 • Om hyresgästen orsakar ett larm på grund av överskridande av bokad tid så faktureras hyresgästen för larmkostnaden.

Användning och skick på lokal/anläggning

 • Lokaler/anläggningar hyrs ut i befintligt skick.
 • Hyresgästen har tillträde till omklädningsrum 30 minuter innan och efter bokad tid.
 • Hyresgästen har tillträde till hallgolvet 5 minuter innan bokad tid.
 • Örkelljunga kommuns personal har rätt att när som helst under hyrestiden inspektera lokalen/anläggningen och verksamheten.
 • Hyresgästen ansvarar för att anmäla skada som kan uppkomma under tilldelad tid. Skada anmäls till fritid@orkelljunga.se. Vid akuta ärenden kontakta jourtelefon 070-25 20 404.
 • Om hyresgästen inte följer regler gällande lokalvård så utgår en extra avgift.
 • Hallgolv får ej beträdas med skor som använts utomhus eller som svärtar golvet.
 • Nycklar/taggar till anläggningarna ska återlämnas enligt datum på kvittensen. Om detta inte följs utgår en avgift.
 • Lokalen får inte hyras ut i andra hand.

Avbokning av tider

 • Avbokning kan göras utan avgift senast en vecka innan bokningstillfället. För ej avbokade tider eller vid ej nyttjad tid utgår en avgift.

Alkohol, tobak och djur

 • Inga alkoholhaltiga drycker får förekomma i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler. Medgivande gällande alkoholservering i FORUM Örkelljunga kan ges i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Rökning är förbjuden inom- och utomhus vid kommunens lokaler/anläggningar.
 • Inga djur får förekomma i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler/anläggningar (undantag för servicehund kan göras).

Avtalvillkor och speciella omständigheter

 • Hyresavtalet slutar att gälla omedelbart vid avtalsbrott eller om din verksamhet bryter mot gällande lagstiftning.
 • Vid strejk, lockout, eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, extremt väder, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalen/anläggningen inte kan användas enligt avtalet, faktureras ingen hyra.
 • Hyresgäst som inte följer anvisningar och bokningsvillkor kan bli fråntagen hyresrätten.