Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

6. Krisledningsplan

Krisledningsplanen fastställs av socialnämnden (som är den politiska nämnden över socialförvaltningen). Läs socialnämndens krisledningsplan (pdf, 628 KB, nytt fönster) Pdf, 628.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Rutiner, checklistor samt dokumentmallar utgör rutiner och stöddokument till krisledningsplanen som uppdateras under mandatperioden. Dessa uppdateras av socialförvaltningens ledning.

Risk- och sårbarhetsanalys mynnar ut i åtgärdsplan och löpande övningar och utbildning.

Bakgrund
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ligger till grund för kommunens krisberedskap. Denna beredskap ska syfta till att upprätthålla samhällets funktionalitet.

Krisledningsplanen beskriver de förutsättningar som erfordras för att kommunens verksamhet ska kunna samverka med olika aktörer och ledas på ett tillfredsställande sätt vid en extraordinär händelse.

Som grund till planen ligger de sårbarheter och risker som analyserats utifrån arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

En extraordinär händelse ska så långt möjligt hanteras med den ordinarie verksamhetens kunskaper, resurser, rutiner och metoder. Detta för att underlätta omställningen från den ordinarie verksamheten till krishantering och säkerställa rätt kompetens på rätt plats.