Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kulturmiljöpriset

Örkelljunga kommuns kulturmiljöpris inrättades 1994 och kan tilldelas den eller de som gjort en värdefull insats för kulturmiljön i kommunen. Den årliga utmärkelsen kan fås för upprustning, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus. Även bostads- och industriområde eller fasaddetaljer, färgsättning och skyltar kan komma i fråga. Vidare kan trädgårds- eller landskapsmiljöer och liknande uppmärksammas.

Priset delas ut av kommittén för Örkelljunga kommuns kulturmiljöpris, i vilken vissa ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ingår. I kommittén ingår även representant från Regionmuséet i Kristianstad, kultur- och fritidschefen och stadsarkitekten. Kommitténs beslut fattas med enkel majoritet och konfirmeras därefter i samhällsbyggnadsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

Utmärkelsen består av minnestavla och diplom. Priset utdelas under höstens kulturdag.

Du kan läsa om alla kulturmiljöpristagare sedan priset inrättades 1994 på länkarna nedan.

2016 - Strandhem

2014 - Utsiktstornet, Fasalt

2011 - Boningshus, Sjunkamossa

2010 - Tockarps skola

2008 - Jutagården, Harbäckshult

2004 - Billesholm, Sjöhults kvarn och Västra Backabygget, von Reiserska stiftelsen

2001 - Solblicka, Mörkahult

2000 - Björkmanska gården

2000 - Scalapaviljongen, Örkelljungabygdens folkdanslag

1999 - Nilsgården, Åkarp

1998 - Vattensågen i Sönder Össjö

1997 - Slättsjöstugan, Örkelljunga Hembygdsförening och golfbanan, Örkelljunga Golfklubb

1996 - Restaurerad mangårdsbyggnad, Stjärneholm

1995 - Ombyggt flerbostadshus, Skånes Fagerhult

1994 - Nybyggt bostadshus, Västrarp