Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Remissvar om långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen

Socialnämnden har lämnat remissvar till regeringen på utredning om långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen.

Örkelljunga kommun har getts möjlighet att vara remissinstans för en statlig utredning avseende ”Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9).

Av utredningen framgår det att studentantalet bör öka med 1 000 personer jämfört med dagens nivåer eller cirka 20 procent fram till år 2035. Ansvaret för att tillhandahålla hälso- och sjukvård till befolkningen delas mellan regioner, kommuner och staten, vilket också återspeglas i hälso- och sjukvårdslagen.

Vi är mycket positiva till förslagen och utredningen ger klar bild om komplexiteten och behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning och nationell samordning av dessa platser. Behovet av sjuksköterskor kan komma att öka ytterligare till följd av en utbyggd primärvård och förväntade kompetensförsörjningsbehov, uppger Stefan Svensson (SD), ordförande för socialnämnden.

Medverkandet som remissinstans i statliga utredningar är värdefullt och vi är tacksamma för att kommunen är med bland de utvalda kommunala remissinstanserna, berättar socialchef Gabriela Arvidsson, och sammanfattar följande från kommunens yttrande:

  • Kommunen ställer sig positiv till utredningens förslag på åtgärder. Örkelljunga har en geografisk strategisk placering med angränsade grannskap till Region Halland samt Region Kronberg och ser fram emot ett samarbete med regioner och högskolor/universitet som är i behov av verksamhetsförlagd utbildning. Finansieringen av dessa platser behöver dock struktureras upp och göras på ett hållbart sätt som står sig över tid.
  • Verksamhetsförförlagd utbildning har en avgörande roll och simulering är ett värdefullt verktyg. Detta utifrån kommunens erfarenheter i takt med att olika verktyg anskaffats, exempelvis äldredräkten GERT. Ett statligt stöd för att bygga upp forskningsarbete och utbildningsplatser i primärvården är dock nödvändigt och nuvarande finansieringsmodell och åtgärder anses inte vara tillräckliga.
  • Om inga åtgärder genomförs kommer nuvarande brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning att kvarstå och den politiska målsättningen om att öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen riskerar att inte uppnås.