Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Familjen Helsingborg informerade kommunfullmäktige om aktuella projekt och samarbeten

Motionen "Måltidsvän för äldre", liksom Örkelljungabostäders förfrågan om investering i bostäder var två andra ärenden som togs upp på kommunfullmäktige i maj.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj inleddes med information om Familjen Helsingborg, som är en samverkan mellan elva nordvästskånska kommuner. Familjen Helsingborgs fokusområden är livskvalitet, företagsamhet, infrastruktur och digitalisering. Samarbetet sker i form av nätverk, samarbetsorganisationer samt test- och utvecklingsprojekt.

Förfrågan från Örkelljungabostäder

Kommunfullmäktige behandlade en förfrågan från Örkelljungabostäder AB om att få investera i bostäder på Rapphönan 4 i Örkelljunga. Kommunfullmäktige beslutade att avslå begäran, med motiveringen att fokus enligt ägardirektivet är att bygga i Eket, Åsljunga och Skånes Fagerhult. Företrädare för (S) yrkade att bolagets begäran skulle bifallas.

Motion om måltidsvän för äldre

Theresa Rosbäck (M) har i en motion föreslagit att Örkelljunga kommun ska införa ett system med så kallad måltidsvän för äldre. Socialnämnden har i yttrande beskrivit vilka planer som finns kring arbete med ofrivillig ensamhet i socialnämndens verksamhetsområde, samt vilka möjligheter och konsekvenser som ett system med måltidsvän bedöms leda till. Kommunfullmäktige beslutade att besvara motionen i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse. Theresa Rosbäck (M) yrkade bifall till sin motion.

Brottsförebyggande arbete

Kommunfullmäktige beslutade att göra några förändringar i riktlinjerna för det brottsförebyggande arbetet. Vid kommunfullmäktiges behandling förespråkade Christer Unosson (KD) en annan beslutsformulering än den som lämnats från kommunstyrelsen. Omröstning begärdes, vilken slutade med 21-16 till förmån för den av kommunstyrelsen föreslagna beslutsformuleringen. Christer Unosson (KD) reserverade sig.

Årsredovisningar

Kommunfullmäktige behandlade flera årsredovisningar med mera för 2022:

  • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Verksamhetsberättelse för stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun
  • Årsredovisningar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
  • Årsredovisning för Kommunassurans
  • Årsredovisning för AV Media Skåne
  • Årsbokslut för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
  • Årsredovisning för samordningsförbund (Finsam)

I kallelsen kan du läsa beslutsunderlag och de andra yttranden som omnämnts här. Följ länken längst ned på sidan.