Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt Skollagen är kommunen, om det behövs, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Det är i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som beaktas vid prövningen om en elev har rätt till skolskjuts. Det är upp till varje kommun att fastställa de avståndsnormer som ska gälla för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts.

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. 32 §

Överklagandehänvisning

Om ni vill överklaga detta beslut, ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 2013 20 Malmö. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Utbildningsförvaltningen, Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga.

Väglängden till skolan

För att en elev i Örkelljunga kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska väglängden från hemmet till skolan/skolskjutshållplatsen minst vara enligt följande.

  • Förskoleklass och skolår 1-3: 2,0 km
  • Skolår 4-6: 4,0 km
  • Skolår 7-9: 5,0 km
  • Gymnasieskolan: 6,0 km (skolskjuts, självskjutsbidrag)

Boende i Tockarp
För er som bor i Tockarp ordnas skolskjuts till von Reisers skola.

Boende i Åsljunga, Skånes Fagerhult eller Eket
För er som bor i Åsljunga, Skånes Fagerhult eller Eket ordnas skolskjuts om barnet placeras på den kommunala skola som är närmast hemmet (barn som placeras på fristående skola prövas individuellt).

Boende i Örkelljunga
Inom Örkelljunga placeras alla barn som har rätt till skolskjuts (baserat på avstånd) på Beringskolan. Om ni aktivt valt Mårdenskolan mister ni er rätt till skolskjuts. Barn som har rätt till skolskjuts till skola i tätorten har därmed förtur till Beringskolan. Barnets rätt till skolskjuts gäller INTE om ni väljer någon av skolorna utanför tätorten.

Självskjutsbidrag

Självskjutsbidrag är en kontant reseersättning som utgår till gymnasieelever eller deras vårdnadshavare, för en daglig färd (tur och retur) mellan bostaden och närmaste skolskjutshållplats enligt följande:

  • Avstånd mellan bostaden och skolskjutshållplatsen är längre än 6 kilometer, 200 kronor/månad.
  • Avstånd mellan bostaden och skolskjutshållplatsen är längre än 12 kilometer, 400 kronor/månad.

Ansökan görs på blankett, som finns under "E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Bestämmelserna gäller fram till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Dessutom görs i enlighet med skollagens bestämmelser, vid behov i det enskilda fallet, en bedömning av trafikförhållandena utmed den aktuella färdvägen.

Uppsamlingsplats

Det är viktigt att observera att det är antingen avståndet mellan bostaden och skolan eller till närmaste uppsamlingsplats (hållplats/stoppställe) som avgör om en elev är berättigad till skolskjuts eller inte. Eleverna måste därför vara beredda att ta sig till den skolbusshållplats eller den uppsamlingsplats där skoltaxin hämtar och lämnar barnen. Skolbusshållplatserna har en permanent placering och ändras mera sällan medan skoltaxins uppsamlingsplatser varierar. Var dessa uppsamlingsplatser exakt är belägna kan variera från det ena läsåret till det andra, dels beroende på var eleverna bor, dels hur trafikförhållandena är.

Dessutom förekommer förändringar som beror på till exempel in- eller utflyttningar, ändrade arbetstider och dylikt. Av detta följer att en uppsamlingsplats kan tillkomma eller flyttas under pågående läsår. På grund av att många föräldrar av olika skäl, inte förrän i direkt anslutning till skolstarten, kan lämna besked om ifall barnen kommer att utnyttja möjligheten att åka skolskjuts, är det inte alltid möjligt för utbildningsförvaltningen att i god tid lämna exakt besked om var uppsamlingsplatserna förläggs.

Skolan kommer därför att så snart som möjligt lämna information om var dessa uppsamlingsplatser är belägna. En eventuell förändring av förläggning av uppsamlingsplats kommer att genomföras först två veckor efter det att berörda föräldrar informerats. För att det inte skall uppstå osäkerhet om var en uppsamlingsplats kommer att vara belägen gäller, om inget annat meddelas, att den finns på samma plats som vid vårterminens slut föregående läsår.