Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden gör då en lokaliseringsprövning för att bedöma om platsen är lämplig för det du önskar att bygga. Både allmänna och enskilda intressen ska beaktas.

Många saker att ta hänsyn till

I förhandsbeskedet utreds utifrån flera olika aspekter om platsen är lämplig för det du önskar att bygga. Viktiga frågor att belysa är bland annat hur den nya byggnaden passar in i områdets karaktär, hur vatten och avlopp ska lösas, risk för olyckor, översvämning och erosion, hur tillfart ska anordnas, om allmänheten berörs etcetera.

Myndigheter och olika organisationer samt berörda grannar får också möjlighet att yttra sig över ditt förslag till bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden gör sedan en samlad bedömning utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan.