Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Digital anslagstavla

Välkommen till Örkelljunga kommuns officiella anslagstavla. Här finns anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Själva protokollet hittar du under respektive nämnd på sidan protokoll.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten av ett kommunalt beslut prövat av förvaltningsrätten. Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom den tid anslaget sitter uppe (tre veckor).

På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden.

Under övriga anslag hittar du till exempel kungörelser, förändringar i kommunala föreskrifter och vissa beslut från Länsstyrelsen.

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-03PDF
Anslaget: 2019-06-13 Nedtas: 2019-07-08

Kommunstyrelsen 2019-06-05PDF
Anslaget: 2019-06-13 Nedtas: 2019-07-08

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-11PDF
Anslaget: 2019-06-13 Nedtas: 2019-07-06

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-10PDF
Anslaget: 2019-06-13 Nedtas: 2019-07-04

Ungdomsrådet 2019-06-03PDF
Anslaget: 2019-06-11 Nedtas: 2019-07-01

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-22PDF
Anslaget: 2019-06-07 Nedtas: 2019-06-28

Socialnämnden 2019-06-04PDF
Anslaget: 2019-09-05 Nedtas: 2019-06-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-05PDF
Anslaget: 2019-06-05 Nedtas: 2019-07-01

Överförmyndarnämnden 2019-05-28PDF
Anslaget: 2019-06-05 Nedtas: 2019-06-27

Valnämnden 2019-05-29PDF
Anslaget: 2019-06-05 Nedtas: 2019-07-01

Kommunfullmäktige 2019-05-27PDF
Anslaget: 2019-06-04 Nedtas: 2019-06-27

Socialnämndens arbetsutskott 2019-05-31PDF
Anslaget: 2019-05-31 Nedtas: 2019-06-22

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-05-27PDF
Anslaget: 2019-05-29 Nedtas: 2019-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22PDF
Anslaget: 2019-05-29 Nedtas: 2019-06-24

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-23PDF
Anslaget: 2019-05-28 Nedtas: 2019-06-18


Kommunfullmäktiges sammanträde

Övriga anslag

Fordonsflytt
För mer information läs i den bifogade pdf:enPDF

Fordonsflytt av en bil som har varit uppställd på Möllarevägen i Åsljunga. Läs här för mer information: FordonsflyttPDF

Valnämndens beslut 2019-03-07 § 32 EU-valet 2019

Kungörelse om Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkning, 2019-05-29PDF

Länsstyrelsens kungörelse om Slutlig Rösträkning, 27 maj 2019PDF

Följande vallokaler finns i Örkelljunga kommun för avlämnande
av valsedlar klockan 08:00 valdagen, söndagen den 26 maj
Örkelljunga 1:Tockarps skola
Örkelljunga 2:Åsljunga skola
Örkelljunga 3:Beringskolan
Örkelljunga 4: Beringskolan
Örkelljunga 5: Skolrestaurangen Gyllet
Skånes Fagerhult: Bokelundaskolan
Rya: Ekets skola
Förtidsröstningslokal i Örkelljunga kommun är Biblioteket,
Storgatan 2, Örkelljunga den 8 maj-25 maj. Övriga tillfälliga
förtidsröstningslokaler och vallokalers adresser framgår av
www.val.se eller efter kontakt med kommunens valkansli 0435-55007

Överförmyndarnämndens öppettider 2019

För överförmyndarnämndens räkning är överförmyndarförvaltningens mottagningstider för 2019:
Måndagar 08:00 – 17:00
Tisdag – Fredag: 10:00 – 12:00
Mottagningstiderna är också telefontider.
Personliga besök på dessa tider och eventuella övriga tider, tidsbokas i förväg