Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Serveringstillstånd enligt alkohollagen

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständligheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Läs alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om serveringstillstånd lämnas till Örkelljunga kommun. Handläggningen av ansökan görs av handläggare i Ängelholms kommun. Beslut tas av socialnämnden eller socialnämndens arbetsutskott i Örkelljunga kommun.

Handläggningstiden inklusive beslut (räknat från att ansökan och alla ansökningshandlingar är inlämnade) är vanligtvis omkring två månader, men det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på omständigheterna i varje enskilt ärende.  

Blanketter för ansökan om serveringstillstånd finns under "E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".

Mer information om serveringstillstånd finns längst ner på denna sida under rubriken relaterade länkar.

Avgifter 2018

Ansökan serveringstillstånd

Kostnad


Stadigvarande tillstånd

 

4 689 kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet - första tillfället per kalenderår

 

Tillfälligt tillstånd allmänheten - påföljande ansökningstillfällen per kalenderår


 

4 019 kr

 

536 kr per tillfälle

 

Tillfälligt tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdats av Örkelljunga kommun - första tillfället per kalenderår

 

Tillfälliga tillstånd, där sökande har stadigvarande tillstånd som utfärdas av Örkelljunga kommun - påföljande ansökningstillfällen per kalenderår

2 143 kr

 

 

536 kr per tillfälle

 

Ändrade och utvidgade tillstånd

 

2 680 kr

 

Ändring av samtliga delägare i bolag

 

2 680 kr

 

Tillfällig utökning av serveringstid

 

1 071 kr

 

Servering till slutet sällskap, enstaka tillfälle

 

428 kr

 

Servering till slutna sällskap, högst 10 ggr per år

 

2 680 kr

 

Pausservering till allmänhet, enstaka tillfälle

 

428 kr

 

Pausservering till allmänhet, högst 10 ggr

 

2 680 kr

 

Gemensam serveringsyta per sökande

 

428 kr

 

Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 1 dag

 

1 071 kr

 

Provsmakning vid tillfälliga arrangemang 2-7 dagar

 

2 143 kr

 

Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället

 

4 288 kr

 

Stadigvarande tillstånd i samband med catering vid slutna sällskap och då sökande redan har tillstånd

 

2 143 kr

 

Kunskapsprov 44-60 frågor

 

536 kr

 

Kunskapsprov 28 frågor

269 kr

 

Årliga tillsynsavgifter på årsomsättningen  av alkoholdrycker

Årsomsättning

Årsavgift

upp till 100 000 kr

1 340 kr

100 001 kr - 250 000 kr

2 680 kr

250 001 kr - 500 000 kr

4 019 kr

500 001 - 1 000 000 kr

5 359 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

6 430 kr