Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella projekt

På denna sida har vi valt att presentera ett urval av de projekt som kommunen arbetar med just nu.

Hälsoförskolan

Oväntat i Örkelljunga City

Projekt Åsljungasjön

Projekt Naturarenan

Nedan finner du aktuella projekt från Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter Gata/Park och Vatten och avlopp. Det kan till exempel vara allt i från mindre vägarbeten och avstängningar till större byggnationer.

Publicerat 2018-02-26

"Skolvägen"

Nu är Samhällsbyggnadsförvaltningen klar med arbetet som berör gång- och cykelvägen från vägkorsningen vid Kyrkskolan via Lycksta fram till Hjälmsjön. Syftet är att göra den mer attraktiv för barnen och vi har därför döpt den till Skolvägen.
Det vi har gjort är att vi har röjt undan sly, satt dit nya bänkar, skyltar, soptunnor och cykelställ. Dekoration i form av gröna cyklar är uppsatta.
På detta sätt hoppas vi att barn och föräldrar kommer att välja denna gång- och cykelväg framför Hässleholmsvägen, som vi anser vara ett mindre säkert sätt att ta sig till skolan på. 

Publicerat 2017-12-12

Byte av avloppsbrunnar i Örkelljunga - Åsljunga

Flertalet av avloppsbrunnarna mellan sträckan gamla järnvägsbanken till längs med vägen Västra Spång är i stort behov av byte. Vi kommer att prioritera minst två av brunnarna på grund av akut karaktär.
Arbetet har ett preliminärt avslut till årsskiftet 2017/2018.

Publicerat 2017-12-12

Tryckhöjande åtgärder på Friluftsvägen - Åsljunga

Arbetet med vattenledningen är klart och asfalteringen kommer att utföras vid tillfälle.

 Publicerat 2017-10-02

Asfaltering vecka 40

I denna veckan kommer det att utföras asfaltering på följande platser:
- Ett större jobb utanför Beringsskolan/kyrkan har påbörjats idag på morgonen.
- Gång och cykelbanan på Ejdern
- Parkeringsplatser i Åsljunga
- Återställning av sättningar på bangatan vid Landisbanan

Publicerat 2017-08-28

Asfaltering i Örkelljunga och Åsljunga

Från vecka 35 pågår asfalteringsarbeten på några kommunala gator. De områden som berörs i Örkelljunga är bland annat gatorna runt Granliden och i Åsljunga är det Sjövägen och Sjökaptensvägen.

För att underlätta arbetet ber vi alla trafikanter att i största möjliga mån välja en annan väg.

Publicerat 2017-07-13

Belysningsåtgärder vid cykelväg och övergångsställen

Cykelvägen i Åsljunga, från viadukten vid slakteriet upp till Vildsvinsbutiken, kommer att få belysning i form av 65 ljuspunkter längs hela sträckan. Arbetet kommer att utföras under augusti till september.

Sex stycken övergångsställen i centrala Örkelljunga kommer att belysas av särskilt anpassade armaturer. Övergångsställena lyses upp både för fotgängare och cyklister med framför allt för bilister. Allt för en ökad trafiksäkerhet. Arbetet kommer att utföras under augusti. 

Publicerat 2017-07-13

Ny skolgård på Beringskolan!

Skolgården på Beringskolan kommer att förses med konstgräsplan, en ny högre rutschbana, samlingsplatser med bänkar och bord mm. Ny asfalt ska läggas på skolgården, grönytorna kommer att göras i ordning och ett bollplank kommer att sättas upp. Arbetet påbörjas under sommaren och förväntas vara klart framåt hösten.

Publicerat 2017-07-13

Nypreparerade gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägen längs Kornettvägen, från Valthornets förskola och söderut, ska prepareras med nytt och hårdare grusmaterial. Arbetet sker under juli.

Även gång- och cykelvägar vid Hjälmsjöstrandsområdet och Skytteparksområdet ska prepareras med nytt och hårdare grusmaterial. Arbetet sker under juli.

Publicerat 2017-07-13

Lekplatser ses över

På lekplatserna på Tockarps skola, Beringskolan, Förskolan i Eket samt vid Nya torg ska besiktningsanmärkningar åtgärdas under hösten med nytt material.

Publicerat 2017-07-10

Förbättringsarbeten gång- och cykelväg

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbeten som berör gång- och cykelvägen från vägkorsningen vid Kyrkskolan via Lycksta fram till Hjälmsjö. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och skapa en modern gång- och cykelväg med en del andra trevliga nyheter för att berika användningen.

Bland annat kommer belysningen att bytas ut för större delen av sträckan och asfaltering kommer också att utföras längs med sträckningen.

Arbetet kommer att innebära störningar för trafikanter under arbetets gång. En del sträckor kommer till exempel att sakna belysning under en kortare period.