Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKL:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

7 673 kr

Standardbyggnad 50 - 129 m²

11 400 kr

Standardbyggnad 130 - 199 m²

15 127 kr

Standardbyggnad 200 - 299 m²

18 855 kr

Standardbyggnad 300 - 499 m²

26 310 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 368 kr

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

4 806 kr

Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

2 798 kr

Huvudbyggnad 16-49 m²

4588 kr

Huvudbyggnad 50-129 m²

9 677 kr

Takkupa

2 297 kr

Skärmtak 15 - 30

2 010 kr

 

Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre

1 723kr

Fasadändring, större

3 229 kr

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 548 kr

 

Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid enbostadshus

1 720 kr

Mur/plank, bullerplank

4 731 kr

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre

1 075 kr

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större

5 018 kr        

Eldstad

896 kr

 

Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

3 560 kr

Rivningslov 250-999 m²

7 120 kr

 

Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

1 818 kr

 

Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked, utanför detaljplan

4 450 kr

Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Lovavgift x 1,0

Tillkommande avgifter i samband med lov‌

Nybyggnadskarta

Pris

Nybyggnadskarta

5 340 kr