Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Avgifter

Avgift för behandling av lovärenden (bygglov, rivningslov och marklov) eller anmälningsärende debiteras enligt SKL:s taxa.

Avgiftens storlek beror på flera olika faktorer, i första hand byggnadens bruttoarea. Nedan ges exempel på avgifter för vanligt förekommande åtgärder. Utöver avgiften för lov eller anmälan kan i vissa fall tillkomma avgifter i form av planavgift.

Avgifter för lov och anmälningsärenden‌

Nybyggnad

Pris

Standardbyggnad 0-49 m²

7 956 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 50 - 129 m²

11 824 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 130 - 199 m²

15 693kr/inkl.moms

Standardbyggnad 200 - 299 m²

19 562 kr/inkl.moms

Standardbyggnad 300 - 499 m²

27 300 kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd <50

2 450 kr/inkl.moms

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd >50

4 980 kr/inkl.moms

 

Tillbyggnad

Pris

Huvudbyggnad 0-15 m²

2 896kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 16-49 m²

4 980 kr/inkl.moms

Huvudbyggnad 50-129 m²

10 262 kr/inkl.moms

Takkupa

2 376kr/inkl.moms

Skärmtak 15 - 30

2 078kr/inkl.moms

 

Utvändig ändring

Pris

Fasadändring, mindre

1 780kr/inkl.moms

Fasadändring, större

3 343 kr/inkl.moms

Inglasning av balkong, 1-5 st

2 636 kr/inkl.moms

 

Övriga åtgärder

Pris

Mur/plank vid enbostadshus

1 786 kr/inkl.moms

Mur/plank, bullerplank

4 910kr/inkl.moms

Strandskydd övrigt      

7440 kr/inkl.moms

Strandskydd bygglovsbefriad åtgärd

3720 kr/inkl.moms

                                                                           

Ändrad användning

Pris

Ändrad användning

Lovavgift för nybyggnad x 0,7

Anmälan för ändring av konstruktion, brandskydd, planlösning och installationer

Pris

Ändring av bärande konstruktion och brandskydd, mindre

1 116 kr/inkl.moms

Ändring av bärande konstuktion och brandskydd, större

5 208kr/inkl.moms        

Eldstad

930 kr/inkl.moms

 

Rivning

 Pris

Rivningslov -249 m²

3 938 kr/inkl.moms

Rivningslov 250-999 m²

7 658 kr/inkl.moms

 

Markarbeten

Pris

Marklov/upplag/tunnel/parkeringsplats

1 818 kr/inkl.moms

 

Förhandsbesked

Pris

Förhandsbesked, utanför detaljplan

4 682 kr/inkl.moms


Tidsbegränsat bygglov

Pris

Tidsbegränsat bygglov

Lovavgift x 0,75

Avslag

Pris

Avslag

Lovavgift x 1,0

 

Tillkommande avgifter i samband med lov‌

Nybyggnadskarta 2019

Enbostadshus och övriga byggnader   

5 580 kr

2000-4999 kvadratmeter  

9 300 kr

5000-9999 kvadratmeter  

13 020 kr

10 000-15 000 kvadratmeter 

16 740 kr


Förenklad nybyggnadskarta 2019

Enbostadshus och övriga byggnader

4 092 kr

2000-4999 kvadratmeter

5 580 kr

5000-9999 kvadratmeter 

7 440 kr

10 000- 15 000 kvadratmeter 

9 300 kr