Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Förskolan Rapphönan

Målarhänder

Välkommen till förskolan Rapphönan!

Rapphönan består av fyra avdelningar, två yngre, Myran och Myggan och två äldre, Humlan och Nyckelpigan.

På förskolan Rapphönan arbetar medforskande och närvarande pedagoger som tror på det
kompetenta barnet och tar tillvara barnens tankar och erfarenheter i projektet och i
verksamheten. Vi tror på att barn har erfarenheter och kunskap med sig när de kommer till oss
på förskolan och vi anser att barn är kompetenta. Barn utforskar sin omvärld genom att
undersöka, prova, upptäcka och leka. De lär i samspel med varandra, med oss pedagoger genom att iaktta, härma och upprepa och i samspel med den pedagogiska miljön. Alla barn vill och kan lära, ett lärande som sker i en ständig pågående process.

Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016, anger mål och riktlinjer för
vår verksamhet. Vi arbetar i projekt och läroplanens olika område integreras och barnens behov, nyfikenhet, erfarenheter och intresse tas tillvara, stimuleras och utvecklas. På Rapphönan arbetar vi utifrån vår verksamhets- och likabehandlingsplan som innebär att vi tar tillvara på varandras olikheter och se dem som en tillgång. Varje barn är unikt.

Med pedagogisk dokumentation får vi tillsammans med barnen syn på de lärprocesser barnen är inne i. Den pedagogiska dokumentationen är ett redskap för oss att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten och då vår ambition är att bli en förskola med ännu högre kvalitet. Under läsåret 2017/2018 kommer vi att ha fokus på att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer, att bli en digital förskola och lyfta matematiken i vardagen.

Du är välkommen att ansöka om plats eller lämna andra uppgifter via vår e-tjänst, som finns längst ner på sidan under Relaterade länkar.

Förskolan Rapphönan

Kontaktuppgifter

Förskolan Rapphönan
Kungsvägen 18, 28634 Örkelljunga

Avdelningar

Humlan, tel 073-435 55 49
Nyckelpigan, tel 073-435 51 28
Myggan, tel 073-435 50 81
Myran, tel 073-435 51 65
Mötet, kontaktas via Myran 

Rektor

Anette Ekenberg
Tel: 0435-55 123