Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Projekt Hälsoförskola

Natur och barn

Foto: Ole Thoresen

Örkelljunga kommun driver ett projekt med syfte att bygga en hälsoförskola.

Folkhälsoundersökningar visar på stora utmaningar med växande andel barnfetma och psykisk ohälsa bland barn och unga. Örkelljunga kommun driver därför ett projekt med målet att bygga en hälsoförskola. Ett syfte med hälsoförskolan är att förebygga problem som fetma genom att tidigt lära barn om bland annat hälsosam kost och motion i vardagen.

Om projektet

Arbetet genomförs med ett folkhälsoperspektiv i samverkan med Region Skåne, forskning genom akademin och med en bred involvering av skånskt näringsliv.

Ett projektteam arbetar tillsammans med medarbetare och politiker i Örkelljunga kommun med konceptutvecklingen av en hälsoförskola. Till vår hjälp har vi Ursula Hultkvist Bengtsson som är grundare av och leder MultiHelix Think Tank i Lund. Via MultiHelix medverkar representanter från bland annat Region Skåne, Malmö Högskola samt Lunds Universitet i denna process.

Vad innebär projektet?

Att genom dialog, samverkan, workshops och forskning skapa ett koncept för en hälsoförskola som kan integreras i en stundande byggnation av en förskola i Örkelljunga.

Nyckelord för Hälsoförskolan

Nyckelord för Hälsoförskolan

 

Information och uppdateringar om projektet kommer publiceras löpande på denna sida.

Sammanställning av workshops

Som en del av processen för att skapa ett koncept för en hälsoförskola har det genomförts workshops för både nyckelpersoner och allmänhet. Om du vill veta mer om vårens workshops kan du läsa en sammanställning här: Sammanställning av workshop 1-4 Hälsoförskolan 2017PDF

Du kan läsa mer om den workshop som hölls för allmänheten, på FORUM Örkelljunga den 16 mars, här: Workshop 2 Hälsoförskolan 16 mars 2017PDF

Det material som framkommit vid dessa workshoppar har presenterats för en arkitekt och har i tätt samarbete med nyckelpersoner och förskolepersonal utmynnat i en ritning för en ny byggnad som kommer att rymma sex barngrupper. Under hösten fortsätter konceptutvecklingsarbetet med workshops, samverkan med högskolor, dialog med forskare och genom att söka projektmedel för utveckling och implementering av konceptet.