Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella detaljplaner

Nya detaljplaner upprättas kontinuerligt. På den här sidan kan du läsa om aktuella detaljplaner som är under handläggning.

Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga Kommun, Skåne Län

Nordöst Skåneporten

Planområdet är markerat med rött

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 10 juni 2019 § 67 förslag till detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten", Örkelljunga Kommun, Skåne län för granskning.

Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhetsområde med etableringar av detaljhandel, industri, restaurang, drivmedelsförsäljning och kontor i anslutning till Skåneporten.

Granskning
12 juli - 12 augusti 2019 befinner sig detaljplanen i granskningsskedet. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 12 augusti 2019.

Under granskningstiden redovisar kommunen ett omarbetat förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna in synpunkter.

Planhandlingarna finns på vår webbplats (se nedan under rubriken planhandlingar). Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där det finns att läsa.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller till: plan@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Planhandlingar (granskning)
* PlankartaPDF
* PlanbeskrivningPDF
* SamrådsredogörelsePDF

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Ulf Liljankoski, planarkitekt
telefon: 0435-550 19
e-post: ulf.liljankoski@orkelljunga.se

Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun

Bildtext: Planområdet markerat med rött.

Syfte
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 maj 2019 § 55 förslag till detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av fastigheten Örkelljunga 156:1 i Örkelljunga Kommun för samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, vårdverksamhet och centrumverksamhet samt parkeríng till dessa.

Samråd
20 juni - 22 juli 2019
är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 22 juli 2019.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planhandlingarna finns på vår webbplats (se nedan under rubriken planhandlingar). Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där de finns att läsa.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller till plan@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. Den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Samrådsmöte
Samrådsmöte i form av "öppet hus" kommer att ske onsdagen den 10 juli 2019, drop in mellan klockan 17:00 - 19:00 i Örkelljunga Kommunhus (Örkelljungasalen), Biblioteksgatan 10, Örkelljunga.

Planhandlingar (samråd)
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
ParkeringsutredningPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF


Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Ulf Liljankoski, planarkitekt
Telefon: 0435-550 19
e - post: ulf.liljankoski@orkelljunga.se