Kontakta oss

Telefon:

0435-552 12 

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 Örkelljunga 


 


Dela

Vuxenutbildning

På Utbildningscentrum bedriver vi undervisning inom såväl ungdomsgymnasiet som vuxenutbildning på olika nivåer. Tack vare denna integrering kan vi erbjuda ett stort kursutbud och en hög utbildningskvalitet. Alla våra kurser är kostnadsfria. Hos oss är du även försäkrad under skoltid.

Vi erbjuder dig

  • vägledningssamtal
  • individuell karriär- och studieplanering
  • information om studiestöd, om aktuella studievägar och studieformer, om behörighet till högre utbildning samt allmän information om yrken och utbildningar både i Sverige och utomlands.

Studiefinansiering

  • Det finns olika typer av studiefinansiering:
  • Studiemedel genom CSN – kan sökas från 20 år till och med 56 år
  • Studiehjälp genom CSN – kan fås till och med våren det år du fyller 20 år
  • Tilläggsbidrag för barn (barntillägg) – kombineras med studiemedel

Studieformer

Studierna inom vuxenutbildningen kan bedrivas på flera olika sätt:
Man kan studera i grupper med enbart vuxenelever eller tillsammans med elever i gymnasieskolan. Många kurser kan läsas på distans (självstudier med handledning över datorn).

Kursutbudet i närundervisningen på skolan, som revideras och aktualiseras varje termin, utgör
underlag för din individuella studieplan som upprättas/fastställs
tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Om du har ett SAMLAT BETYGSDOKUMENT med betyg i en tidigare betygsskala (IG-MVG) kan du läsa till det du saknar och få ditt SLUTBETYG utskrivet senast 30 juni 2025 (Observera att deadline är framflyttad pga Covid-19).

Ansökan

Ansökan görs inför varje kursstart hos studie- och yrkesvägledaren på Utbildningscentrum. Den skall vara fullständigt ifylld. Till denna bifogas ev. tidigare betyg. Är du folkbokförd i annan kommun än Örkelljunga skall din ansökan lämnas till din hemkommun för beviljande. Är du intresserad av utbildning inom grundläggande vuxenutbildning har du rätt att läsa i valfri kommun.

Ansökningsblankett Vuxenutbildning PDF

Prövning

Att göra en prövning i en kurs innebär att du inhämtar kunskapen på egen hand för att sen prövas av en lärare mot kursens mål. Det kan vara både skriftligt och muntligt, ev även praktiska moment, beroende på vilken kurs det gäller. En prövning kan du göra av olika anledningar: om du saknar kursen för att studera vidare, om du vill höja ditt redan befintliga betyg eller kanske för att du behöver kursen i ditt yrke.

Prövning sker på distans via NTI under våren (april/maj). Vi kan ta emot ett begränsat antal elever som kan pröva i max 2 kurser vardera. Mer information kommer att publiceras strax före nästkommande anmälningstid.

Om du redan har ett godkänt betyg i kursen eller om du inte läst den tidigare så kostar en prövning 500 kr (mot faktura). Har du däremot ett underkänt betyg sedan tidigare i samma kurs så är det gratis.

På grund av pandemin är prövningsavgiften lägre för dig som slutfört din gymnasieutbildning under 2020 eller 2021. Prövningen kostar då istället 150 kronor, för ett prövningstillfälle per kurs.

För frågor angående prövning, kontakta vår studie- och yrkesvägledare enligt nedan.