Välkommen till Örkelljunga gymnasium!

En ny gymnasieskola tar form!

Vår nya gymnasieskola kommer att höja kvalitén på undervisningen och möjligheterna för våra elever. Våra engagerade och kreativa elever och lärare kommer att få utökade möjligheter till samarbeten med universitet, företag och organisationer regionalt och internationellt. Den höga lärartätheten kommer att finnas kvar liksom våra utbyten och goda kontakter.

Örkelljunga gymnasieskola kommer att erbjuda

  • Ekonomi
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Fordons- och transport programmet