Kontakta oss

Telefon:

0435-552 12 

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 Örkelljunga 


 


Dela

Vuxenutbildning

På Utbildningscentrum bedriver vi undervisning inom såväl ungdomsgymnasiet som vuxenutbildning på olika nivåer. Tack vare denna integrering kan vi erbjuda ett stort kursutbud och en hög utbildningskvalitet. Alla våra kurser är kostnadsfria. Hos oss är du även försäkrad under skoltid.

Vi erbjuder dig

  • vägledningssamtal
  • individuell karriär- och studieplanering
  • information om studiestöd, om aktuella studievägar och studieformer, om behörighet till högre utbildning samt allmän information om yrken och utbildningar både i Sverige och utomlands.

Studiefinansiering

  • Det finns olika typer av studiefinansiering:
  • Studiemedel genom CSN – kan sökas från 20 år till och med 54 år
  • Studiehjälp genom CSN – kan fås till och med våren det år du fyller 20 år
  • Tilläggsbidrag för barn (barntillägg) – kombineras med studiemedel

Studieformer

Studierna inom vuxenutbildningen kan bedrivas på flera olika sätt:
 Man kan studera i grupper med enbart vuxenelever eller tillsammans med elever i gymnasieskolan. Många kurser kan läsas på distans (självstudier med handledning över datorn).

Kursutbudet, som revideras och aktualiseras varje termin, utgör
 underlag för din individuella studieplan som upprättas/fastställs
 tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Ansökan görs inför varje kursstart. Den skall vara fullständigt ifylld. Till denna bifogas ev. tidigare betyg. Är du folkbokförd i annan kommun än Örkelljunga skall din ansökan lämnas till din hemkommun för beviljande. Är du intresserad av utbildning inom grundläggande vuxenutbildning har du rätt att läsa i valfri kommun.

Ansökningsblankett Vuxenutbildning PDF