Kontakta oss

Telefon:

0435-552 12 

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 Örkelljunga 


 


Dela

Särskild undervisning

Vad är särskild undervisning?

Särskild undervisning ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar grundläggande särskild undervisning, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial utbildning motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan. Med utgångspunkt från varje deltagares tidigare utbildning, erfarenheter och förutsättningar ska den särskilda undervisningen komplettera elevens tidigare utbildning. Undervisningen sker i små grupper.

Vem får delta i den särskilda undervisningen?

Personer som är 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vem ansvarar för den särskilda undervisningen?

Kommunen ansvarar för den särskilda undervisningen. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och är utvecklingsstörd rätt att delta i grundläggande särvux om den saknar kunskaper som utbildningen avser att ge, samt har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kommunen ska aktivt verka för att nå och för att motivera dem att delta i utbildningen.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg
Du kan få betygen A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg som visar vad du lärt dig på kursen.

Se program som finns i gymnasiesärskolan från 1 juli 2013.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster