Kontakta oss

Telefon:

0435-552 12 

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 Örkelljunga 


 


Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som motsvarar de som grundskolan ger. Kunskapsmålen är desamma för ungdomar och vuxna, men kursernas innehåll, omfattning och tyngdpunkter behöver inte vara identiska.

De förkunskaper som varje elev har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts.

Grundläggande vuxenutbildning riktar sig till dig som har en ofullständig grundskoleutbildning eller som behöver komplettera en utländsk utbildning.

Du går i en sammanhållen klass med andra studerande. Utbildningen läses normalt på heltid och följer gymnasieskolans läsår, men kurslängden kan variera, beroende på dina förkunskaper. Du kan också välja att studera på distans genom NTI.

Kurserna är gratis för dig som elev.

Betyg efter utbildningens slut:

Du får ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning när du läst färdigt de fyra kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Även andra kurser kan ingå i ett sådant slutbetyg. Du kommer då att ha allmän grundskolekompetens, vilket ger behörighet till studier på gymnasiet eller andra utbildningar.

Du erbjuds kurser i följande kärnämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska som andraspråk

Övriga kurser inom Grundvux:

 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi 
 • Religionskunskap

Dessa kurser planeras tillsammans med våra samverkanskommuner. När du studerar på grundläggande nivå har du även möjlighet att samtidigt läsa någon kurs på gymnasial nivå.