Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Leverantör

Du som önskar delta som leverantör är välkommen att när som helst under året lämna in en ansökan. Du blir godkänd om du uppfyller de krav och villkor vi ställer.

Vi tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att du kan ansöka om att bli godkänd och därefter teckna kontrakt. Därmed blir du valbar leverantör för våra kunder som har fått ett biståndsbeslut om hemvård enligt socialtjänstlagen (SoL).

Enligt valfrihetssystemet kan ni ansöka om att utföra:

  • Service

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten (pdf, 624,75 KB, nytt fönster) Pdf, 624.7 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Enbart det som står om serviceinsatser gäller. Övriga delar gäller inte längre.

Leverantörspresentationer

För närvarande finns inga privata leverantörer.

Örkelljunga kommun (pdf, 8,05 KB, nytt fönster) Pdf, 8.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tid och plats

Valfrihetssystemet ger dig som leverantör möjlighet att ange hur många timmar du kan utföra per månad. Kommunen är indelad i tre geografiska områden och du kan välja om du vill utföra hemvård i hela kommunen, eller i något eller några områden.

I ett valfrihetssystem är det kundens möjlighet till val och omval, som styr vem som ska utföra tjänsten. Kommunens biståndsenhet informerar kunden om möjligheten till val av godkänd leverantör. Information kring valbara leverantörer publiceras på den här sidan.

Ersättning

Ekonomisk timersättning ges för beviljade timmar med ett i förväg fastställt timpris och baseras på en genomsnittlig schablon för respektive insats. Vald leverantör får sin timersättning utbetald från kommunen (kunden betalar alltså sin avgift till kommunen). Ersättningen är samma till både privat och kommunal leverantör.

Service: 318 SEK per timme.

Tilläggstjänster

En leverantör i ett valfrihetssystem kan, utöver att utföra beviljad hemtjänst, också erbjuda tilläggstjänster till kunden. Tilläggstjänster betalas direkt av kunden till leverantören.

Ansökan

Villkoren för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst finns beskrivna i förfrågningsunderlagen med tillhörande bilagor. Ansökan om godkännande ska du göra skriftligt på Blankett för godkännande (pdf, 319,1 KB, nytt fönster) Pdf, 319.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Vill du ansöka om förändringar i verksamhetens omfattning använder du blanketten Förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning (pdf, 351,63 KB, nytt fönster) Pdf, 351.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Välkommen med din ansökan.