Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Försörjningsstöd

Alla som bor i Sverige och som inte har pengar till uppehälle, till exempel mat och hyra, kan ansöka om försörjningsstöd av socialförvaltningen enligt socialtjänstlagen (SoL).

Beslutet innebär alltid en bedömning, och sker enligt en så kallad riksnorm som finns i hela Sverige. Ett särskilt uträkningssystem som omfattar de livsnödvändiga områdena enligt nedan. 

Försörjningsstödet omfattar de mest grundläggande behoven som mat, boende, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgift, bredband (utifrån barnperspektivet) med mera.

Ansökan om försörjningsstöd görs en gång per månad så länge behovet kvarstår och då följs aktuell planering upp.

Biståndet söks personligen när alla andra möjligheter prövats för att lösa situationen. Försörjningsstöd ges inte kravlöst och ska ses som ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Väntetiden vid nyansökan är upp till tio arbetsdagar, och vid återansökan upp till fem arbetsdagar. Handläggningen är avgiftsfri. Om den sökande begär utskrifter av handlingar kan det emellertid leda till avgifter.

Handläggning av försörjningsstöd omfattas av sekretess, i enlighet med reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Det finns möjlighet att överklaga beslut, om beslutet innebär att hela eller delar av en ansökan avslås. Överklagan görs inom tre veckor till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagan sänds alltid till den som fattat beslutet så att det ska vara möjligt för handläggaren att ändra beslutet. Om handläggaren inte ändrar beslutet, överlämnas ärendet till Förvaltningsrätten för avgörande. Närmare instruktioner om överklagan lämnas tillsammans med beslutet.

Läs mer om försörjningsstöd i dokumentet Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (pdf, 63,1 KB, nytt fönster) Pdf, 63.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mottagnings- och telefontider

Telefontider vardagar 09.00 - 10.00.

Mottagning vid nybesök sker på torsdagar mellan klockan 13-15, förutom dagar som infaller före röd dag (exempelvis skärtorsdagen). För tillfället inställt.

Alla besök som gäller försörjningsstöd görs på Ejdernhuset, som finns på David Anders gata 7 i centrala Örkelljunga. Det gäller även inlämnande av handlingar. För tillfället sker inga besök på Ejdern (David Anders gata 7), dock går det att lämna handlingar i receptionen. Öppettider till receptionen är 10-12 vardagar. Vid övrig tid finns där även en postlåda utanför byggnaden som du kan lämna handlingar i.

Nödansökan

Om det handlar om akuta situationer med avsaknad av pengar och det behöver hävdas nöd för mat/medicin/läkarbesök, ska kontakt tas med någon av socialsekreterarna. Vid nödansökningar måste det finnas med kontoutdrag och kontoöversikt direkt vid ansökningstillfället.