Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Första Steget och Jämna Steget

Första Steget och Jämna Steget – för dig som är utrikesfödd och behöver vägledning för att komma närmre arbetsmarknaden

Första Steget och Jämna Steget är två projekt som båda bygger på det koncept och syfte som Örkelljunga kommun erbjuder till utrikesfödda invånare. FINSAM är medfinansiär av projekten.

Första Steget är ett projekt inriktat till utrikesfödda kvinnor, medan Jämna Steget har utrikesfödda män som målgrupp. Projekten pågår från augusti 2019 till och med december 2021. Syftet med projekten är att den som är utrikesfödd och som har varit arbetslös länge ska kunna komma ett steg närmare arbetsmarknaden i Sverige.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Utbildningscentrum i Örkelljunga kommun och Region Skåne. Tillsammans vill vi kunna erbjuda våra deltagare möjligheten att bygga upp ett förtroende för den ”svenska modellen” samt om hur de olika myndigheternas uppdrag och samverkan påverkar den enskilda individen.

För dig som är ny i Sverige har varit arbetslös länge

Projektet är för utrikesfödda kvinnor eller män, nyanlända eller andra som varit i Sverige under längre tid, och som inte via studier eller etablering på arbetsmarknaden blivit integrerade i samhället. Projektet är för dig som vill bli självförsörjande genom arbete eller studier.

Projektet inleds med att det genomförs en första individuell kartläggning. Kartläggning görs för att kunna utreda deltagarens bakgrund, till exempel utbildning, eventuella arbetslivserfarenheter, basala kompetenser och olika förutsättningar utifrån de krav som ställs och de behov som finns på arbetsmarknaden.

Deltagarna genomgår sedan ett antal projektmoduler i grupp, moduler som bygger på varandra. Första modulen är grundläggande kunskaper om de generella modeller som finns i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Nästkommande projektmodul bygger på ett riktat val baserat på deltagarnas erfarenheter, behov av förstärkning av basala kompetenser och gruppens mål. Modulen syftar till validering av individens förmågor och kompetenser i en kontext av vad arbetsmarknaden kan efterfråga till exempel inriktat mot café, restaurang, hantverk, omsorg eller liknande.

Individuell coachning och gruppcoaching genomförs som moment i modulerna med ett fokus på en förberedelse för ett arbete och deltagarens förväntningar kring detta.

Våra mål med projekten är att:

  • Samtliga deltagare lämnar insatsen till självförsörjning eller med en individuell handlingsplan med en tydlig väg mot självförsörjning
  • Deltagarna ska öka sitt självledarskap
  • Få fler deltagare att integreras i samhället
  • Få användbar dokumentation inför arbetsmarknaden
  • Få en etablerad kontaktpunkt ut till svensk arbetsmarknad eller studier