Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Anhöriggrupper

Anhörigstödet vänder sig till alla som på något vis hjälper, vårdar eller stödjer en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder behöver hjälp i vardagen. Stödet är inte kopplat till en närstående med en viss sjukdom eller diagnos, inte heller ålder eller typ av funktionshinder. Det finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp, delta i olika aktiviteter eller att få råd och stöd enskilt.

Här finner du en förteckning över våra aktuella anhöriggrupper och samtalsgrupper.

Samtliga grupper och aktiviteter är på Violen Stockholmsvägen 13 i Örkelljunga. På Violen finns även en mötesplats för social gemenskap som är öppen för alla intresserade, du behöver inte vara anhörig.

För mer information:
E-post:  violen@orkelljunga.se

OBS! För tillfället är tjänsten som anhörigkonsulent vakant. Det innebär att vissa delar av nedanstående aktiviteter inte fullt ut fungerar som innan.

Anhöriggrupp 1

Här träffas anhöriga till äldre drabbade av olika sjukdomar. Även du som mist din närstående är välkommen. Varannan tisdag klockan 14.00-16.00.

Anhöriggrupp 2 - yngre/förvärvsarbetande 

Här samtalar vi om de speciella problem som uppstår när man själv är yngre och förvärvsarbetar. Tid enligt överenskommelse.

Parkinsongrupp

En samtalsgrupp för dig som har en närstående med Parkinsons sjukdom och för dig som lever med sjukdomen. Första måndagen varje månad klockan 14.00-16.00.

Multipel skleros-grupp

En samtalsgrupp för dig som har en närstående med MS och för dig som lever med sjukdomen. Tredje måndagen varje månad klockan 14.00-16.00.

Herrgrupp

En samtalsgrupp för män som vårdar eller hjälper en närstående. Tredje onsdagen varje månad klockan 14.00-16.00.

Damgrupp

En samtalsgrupp för kvinnor som vårdar eller hjälper en närstående. Vi äter lunch tillsammans. Första onsdagen varje månad klockan 11.30-12.30.

Kognitiv svikt/demensgrupp

För närmare information ring demenssjuksköterska Mariett Persson på telefon 0435-550 56.

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) kommer i samband med anhörigdagen 2020-10-06 att publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar.
Navigeringskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Navigeringskursen är framtagen av anhörigkonsulenter, NKA och Svenskt Demenscentrum.

Information kommer att publiceras på NKA:s webbplatslänk till annan webbplats.

Må bra dag för anhöriga

Lördag 2021-09-04 arrangeras en heldagsträff i Höör för anhöriga. Mer information finns i inbjudan (pdf, 283 KB, nytt fönster)PDF.

Psykisk ohälsa

En samtalsgrupp om livets alla skiftningar med fokus på psykisk ohälsa. För närmare information, ring anhörigstödet.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Är du förälder eller annan närstående till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation? Har ditt barn ADHD, ADD eller någon annan form av NPF? Välkommen att vara med i vår samtalsgrupp. För närmare information, ring anhörigstödet.

Våga leva vidare

En samtalsgrupp för dig som mist en närstående. Vi samtalar under tre tillfällen om sorg, kris och förändring. Tid enligt överenskommelse.

Det finns även möjlighet att komma för enskilda samtal. För närmare information, ring anhörigstödet.

Du är viktig!

Anhöriggrupp till dig som lever nära någon med alkohol- eller narkotikaproblem. Känner du dig ensam i din situation? Kom och träffa andra med liknande erfarenheter. För närmare information, ring anhörigstödet.

Om du saknar någon grupp där just dina funderingar och problem skulle kunna diskuteras, välkommen att höra av dig via e-post violen@orkelljunga.se.