Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När jag nu sammanfattar mitt första år som KSO kan jag konstatera att det är mycket som vi gör bra, men också att det finns en hel del som vi måste bli bättre på. Kommunens balanskravsresultat blev 6,1 mkr för verksamhetsåret 2019. Våra nämnder redovisar ett blandat ekonomiskt resultat under det gångna året och det blev ytterligare ett år med stort budgetunderskott för kommunens socialnämnd. Det jag ser framför mig är att vi nu måste gå på djupet med att identifiera en budget för socialnämnden som är hållbar i det korta perspektivet. Därefter måste vi sett i ett längre perspektiv fortsätta att jobba vidare med att effektivisera verksamheten. Hela kommunsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att bemanna sina organisationer och vi är många som konkurrerar om kompetensen på arbetsmarknaden. Det handlar numera inte om att det är svårt att rekrytera enstaka yrkesgrupper, utan vi kan konstatera att personalförsörjningen är ett stort problem för hela organisationen. Att på ett framgångsrikt sätt ha förmågan att implementera ny teknik och nya arbetssätt i organisationen kommer att vara en förutsättning för att vi i framtiden ska kunna leverera den samhällsservice som kommunens invånare och näringslivet förtjänar. För att lyckas måste vi våga ta nya grepp, våga införa ny teknik, våga prova nya sätt att arbeta på och sist men inte minst måste vi även våga att sluta göra sådant som vi bedömer att inte skapar värde för våra invånare och företag. Vi måste helt enkelt bli bättre på att prioritera!

Utvecklingen i kommunen 
När jag blickar utanför den egna kommunala organisationen ser jag en i många delar positiv utveckling i kommunen. I Örkelljunga byggs det mycket nytt, det är stor efterfrågan på mark för att bygga lägenheter. Det kommunala bostadsbolaget har färdigställa 6 nya lägenheter i Eket under våren. Vi har även sett en stor efterfrågan på verksamhetsmark inom kommunen, med många nya etableringar på Skåneporten. Strax efter verksamhetsårets utgång godkände kommunfullmäktige ett markanvisningsavtal avseende 139 500 kvm mark till logistikföretaget Frode Laursen, detta kan på sikt innebära ett 100 tal jobb till Skånes Fagerhult. Kommunen har dessutom tecknat ett samverkansavtal med Örkelljunga näringsliv för att ta ett nytt grepp om hur förutsättningarna för kommunens näringsliv ska kunna stärkas ytterligare.