Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Krisberedskap

Vi jobbar för att vara väl förberedda vid en kris men det finns händelser då du som privatperson själv förväntas ta ansvar för alternativ strömförsörjning, värme eller vatten. Här presenteras viktiga telefonnummer, sidor för information vid en kris samt vad du kan förvänta dig av oss som kommun.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. När det inträffar en kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen.
Om du är utan el, utan värme, utan vatten. Om mobilnätet och internet går ner. Hur gör du då?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.
Gränsen för var ditt ansvar upphör och var samhällets ansvar tar vid går inte att exakt fastställa. Det beror på många faktorer, däribland krisscenariot.

Du behöver förbereda dig för att klara är att ta hand om dig själv och dina närmaste, åtminstone i det inledande skedet av en kris. I praktiken innebär det att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå under de första tre dygnen (72 timmar).

Du behöver ha vissa saker hemma och lagra ett förråd av förnödenheter. Gärna genom att ställa iordning en krislåda med saker som kan vara bra att ha. Genom att förbereda dig på detta vis kan kommunen, landstinget och andra myndigheter fokusera på att hjälpa utsatta grupper, till exempel äldre, sjuka och barn - de som är mest utsatta och behöver hjälp.

Tips om hur du förbereder dig för allvarliga händelser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som bland annat arbetar för att du och andra invånare kan förbereda sig för en kris eller allvarlig händelse.
På MSB:s hemsida kan du få mycket användbar information för att förbereda din egen krisberedskap. Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats. finns på ett stort antal olika språk.
I filmerna om din krisberedskap Länk till annan webbplats. kan du lätt få bra tips och råd.

Organisationen Försvarsutbildarna Länk till annan webbplats. ger dig flera verktyg som stöd för din egen krisberedskap. De ger tips och hjälp för att skapa en egen checklista för vad du bör ha hemma om krisen kommer och ett quiz som kan hjälpa dig att förbereda dig.

Vid en större oönskad händelse i kommunen, så kallad extra ordinär händelse, finns behov av att kommunen centralt leder och samordnar kommunens verksamheter och insatser. En kommun bedriver en mängd olika verksamheter och är beroende av att övriga aktörer också har förmåga att hantera en oönskad händelse. För kommunen är ett prioriterat område att upprätthålla samhällets funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för de som vistas i kommunen. Kommunen kommer fokusera på att hjälpa utsatta grupper till exempel barn, äldre och sjuka.

För att kunna hantera en extra ordinär händelse finns en krisledningsnämnd som med tillhörande tjänstemannaledning har till uppgift att besluta, leda, prioritera, samverka och informera.

Här kan läsa mer om kommunens krisberedskap